BESZÉDEK, CIKKEK
VISSZATEKINTÉS 2018-RA

 

Ez az év is nagyon mozgalmas volt. Önkormányzatunk számos lehetőséggel élt és jelentős fejlesztéseket hajtott végre 2018-ban is.

 

-        A „Szociális alapszolgáltatás Encsen” című pályázat keretében az Encs, Május 1. út 1. szám alatt található épület hátsó részének külső és belső felújítására, energetikai korszerűsítésére és az épületben működő mini bölcsődék játszóudvarának kialakítására került sor. Továbbá a szociális alapellátásban dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében elektronikus eszközök és bútorok beszerzése is megvalósult.

-        Elkezdtük az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermének felújítását, energetikai korszerűsítését.

-        A városi Sportközpont területén található műfüves pálya borítását kicseréltük.

-        2018 nyarán az Anyukám mondta étterem mögött található közterület leaszfaltozására és parkolóhelyek kialakítására került sor.

-        A Belügyminisztériumtól elnyert pályázati támogatásból (saját forrással kiegészítve) felújítottuk a Bercsényi utat és a Váci Mihály út melletti (a Szent Anna Római Katolikus és a Szent Ősatyák görög katolikus templom közötti) járdaszakaszt.

-        Megkezdődött a meglévő encsi belterületi kerékpárút, valamint a mellette levő csapadékvíz-elvezető felújítása, 2019 tavaszán szeretnénk befejezni.

-        Városunk önkormányzata 2018. november 6-án a kiemelkedő közfoglalkoztatási tevékenységért „START PLUSZ2018”belügyminiszteri díjban részesült, amelyet fülkés kistraktor, mezőgazdasági eszközök, fűnyíró beszerzésére kívánunk felhasználni.

-        A Vidékfejlesztési Program keretében egy Chery Zoomlion (RK-504) típusú traktort és hozzátartozó tolólapot szereztünk be, amellyel a külterületi önkormányzati földutakat tartjuk majd rendben.

-        A Start közfoglalkoztatási program támogatásával és önkormányzati önerő kiegészítésével beszerzésre került egy Dacia Dokker típusú gépjármű, amely igénybevételével tovább folytatható a közmunkaprogram színvonalas megvalósítása.

-        2018. június 19-én dr. Szántó Marianna jegyző asszonnyal aláírtam Budapesten a Nemzeti Sportközpontok székhelyén az encsi tanuszoda építéséhez kapcsolódó, az ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződést, és reményeink szerint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően mihamarabb elkezdődnek a kivitelezési munkák.

-        Több önkormányzati telket értékesítettünk abból a célból, hogy helyi kis- és közepes vállalkozások fejleszthessék eddigi tevékenységüket, amihez munkahelyteremtés is járul. Ennek során megépült egy új autómosó és gumiszervíz, hamarosan megnyit a „Csülökcsárda” vendéglátóegység. A Diapolo Magyarország Kft. reményeink szerint 2019-ben megkezdheti majd működését, új munkahelyeket biztosítva a városban és a környéken élőknek.

-        Önkormányzati területen az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. új erdészeti irodaházat épített, amelyet a Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság 2018 márciusától birtokba vett, az Encsi Járási Ügyészség új épületének kivitelezése elkezdődött.

-        2018. november 22-én a Penny Market új élelmiszer áruházat nyitott városunkban, amely mind a szolgáltatást, mind a foglalkoztatást tekintve fontos számunkra.

-        A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében nagy sebességű (optikai kábelű) hálózati infrastruktúra kiépítése történt meg, a hálózathoz való rácsatlakozásra előreláthatólag 2019 tavaszán lesz lehetőség az igénybevevőknek.

-        A közcélú foglalkoztatás keretén belül az abaújdevecseri Felső-Csoma kastély mögötti fás, parkos területen közösségi teret alakítottunk ki.

-        Folytattuk infokommunikációs programunkat, amely segítségével hatvan 65 év feletti polgárunk számára biztosítottunk laptop- és internethasználatot személyes segítségnyújtással.

-        Hetvenöt közcélú foglalkoztatott számára, 5 csoportban ingyenes és ösztöndíjjal járó informatikai képzést indítottunk, elvégzését követően tanúsítványt kapnak, amelyet hasznosítani is tudnak a későbbiekben.

-        Az év jelentősebb kulturális rendezvényei: Rock-Majális, Péter-Szabó Szilvia koncertje, sikeres nyári színházi előadások, Bogrács-csata és Pálinkamustra, Magyar Filmek Fesztiválja, Neoton-koncert, Csárdáskirálynő nagyoperett előadása, Abaúji Szavalóverseny, tudományos tanácskozás az abaújdevecseri helytörténész, heraldikus, tudós Csoma József születésének 170. érvfordulója alkalmából. A Városi Művelődési Központ tavasszal a Keresztény Orvosok találkozójának, ősszel pedig szakmaközi orvostalálkozónak adott otthont. Több mint tíz éve megy sikerrel az Abaúj Polgáraiért Alapítvány Útravaló a léleknek című előadás-sorozata.

Az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre is színvonalas kulturális programokat tervezünk, szeretnénk méltó módon megünnepelni Encs várossá nyilvánításának 35. évfordulóját.

-        Fügödön emléktáblát avattunk Thóbiás Gyulának és új parkoló helyeket alakítottunk ki.

-        Önkormányzatunk továbbra is fontosnak tartotta a civil szervezetek és a történelmi egyházak támogatását.

-        Az M30-as négysávos autópálya építésének előkészítése elkezdődött. Az ehhez kapcsolódó, Encs határában végzett régészeti ásatások során különleges leletek kerültek elő egy bronzkori temető feltárása során.

 

A megkezdett (pályázati) fejlesztések folytatása bőven ad majd munkát a következő évre is. Így ránk vár még többek között:

-        az encsi piac bővítése és felújítása

-        egy új rekortán futópálya megépítése

-        a Millenniumi Park felújítása

-        egy szabadidős sportpark kialakítása

-        két játszótér telepítése

-        a PAX Gondozási Központ konyhájának felújítása

-        új kerékpárút építése Encs és Méra között

-        az encsi köztemető ravatalozójának felújítása,

-        az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése.

 

Mindezekből is látszik, hogy szerencsére van tennivalónk a következő évre is elég. Bízom benne, hogy még tovább tudjuk erősíteni szerepünket a térségben és élhetőbb kisvárossá tudjuk tenni településünket.

 

 

Szeles András

polgármester