A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ENCSEN


195 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc úgy érezte, hogy elkészült a művel, mely nemzeti Himnuszunk lett.

Az ünnep nem oly régi, mint Kölcsey költeménye, 1989-től emlékeznek meg a Magyar Kultúra Napjáról. Büszkék lehetünk kultúránkra, mely rendkívül sokrétű, értékes, nagy hagyományai vannak. Szerte az országban számos programmal ünnepeltek.

Encsen is minden éven megtartják e napot más-más kulturális területet felölelő rendezvénnyel. Ezen az éven két színvonalas és tartalmas estét tölthettek el a magyarság hagyományainak ápolásával az itt élők. 

Nagyon különleges programot sikerült összeállítani az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak, mely két estét is felölelt, és melyért köszönetet. A próza, az ének, a vers témája után most a felvidéki színház és a film világába tekinthetünk be. Kassa mindig is fontos központja volt a térségnek. Kulturális területen még ma is többen járnak oda színházba, melynek hagyományai 1828-ra nyúlnak vissza, abba a korba, melyben a Himnusz született, a történelmileg Reformkornak nevezett hőskorban. Az akkori társulat vezértagjai Déryné, Szentpétery Zsigmond, Pály Elek, Szerdahelyi József, Szilágyi Pál, Megyeri Károly voltak, produkcióik magasabb színvonalú volt, mint amit korábban láthattak az abaújiak. 1829-ben hosszú évekre kőszínházat is kaptak. Nem csoda, hogy ilyen háttér mellett 100 évvel később a színházi folyóiratok terén is úttörő szerepe volt Kassának. Ezen érdekes, pezsgő időszak hangulatát idézi meg a kiállítás, melynek megnyitója volt.


A rendezvény Buchala István és Homoki János rendkívül hangulatos és színvonalas zenei felvezetésével kezdődött.
  

A köszöntőt Urbánné Kléri Szilvia mondta. A kiállítást a Kassai Állami Tudományos Könyvtár bibliográsfusa, kiállítás témájának kutatásvezetője Eleonóra Blasková asszony mutatta be. A díszvendég Kemenczky Kálmán úr volt, aki fia a kassai színházi újság kiadójának, szerkesztőjének. Az este betekinthettek a résztvevők a korabeli társasági életbe, sok érdekes, belső információval gazdagodtak ebből a világból.

  

  

  
  

  

Másnap folytatódott a program. Dr. Hörcsik Richárd köszöntője után Máté László úr Fábry Zoltánról beszélt. Megosztotta a személyes élményeit, teljes képet kaptak az encsiek a művészről.


  
Az elmúlt éven alapított Encs Kultúrájáért kitüntetést idén két személy kapta meg. Buchala István, a Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI igazgatóhelyettese a város művészeti és kulturális területén kifejtett sokrétű és áldozatos munkája elismeréseként kapta a díjat.

A másik kitüntetett Kardos Alexandra, aki hosszú ideje örvendezteti meg a városlakókat mind a verses, mind zenei produkciójával. Rendezvényeken akár szereplőként, akár levezetőként vesz részt.     

Gratulálunk és köszönjük munkájukat!

Végül rendkívül élvezetes előadással zárult az este, Gál Tamás és Mester László művészurak tolmácsolásában a 200 éve született Arany János műve, A nagyidai cigányok hangzott el.

 

 

 

 


2018-01-24 13:41