Tájékoztató a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programról


 

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor.

Az RSZTOP keretében tartós élelmiszercsomagot kapnak a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű emberek.

Magyarország Kormányának intézkedései alapján az RSZTOP 4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek (37.050.-Ft). A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.

A csomagok kiosztását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai végzik. A jogosultak listáját a Magyar Államkincstár állítja ki és küldi meg a kirendeltség részére.

Encs Város Önkormányzata az értesítő  levelek megküldésében nyújt segítséget.


2018-05-31 10:33