BURSA HUNGARICA 2019.


BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2019. évi fordulójának

 

meghirdetése:                         2018. október 05.

pályázat leadási határideje:      2018. november 06.

 

A pályázat menete:

www.emet.gov.hu oldalon kell regisztrálni,

A pályázat menete:

www.emet.gov.hu oldalon kell regisztrálni,

majd a kinyomtatott regisztrációs lapot aláírva le kell adni az Encsi Polgármesteri Hivatalban a kötelező mellékletekkel együtt Urbánné Kléri Szilviának.

A részletes pályázati kiírás az

Encsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

megtekinthető.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 - A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (testvéreknek: iskolalátogatási igazolás)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Amennyiben kérdése lenne, vagy segítséget szeretne, úgy a www.emet.gov.hu/bursa hungarica weboldalon, vagy az Encsi Polgármesteri Hivatalban a 385-611-es telefonszámon, illetve az urbanne.szilvia@encs.hu címen teheti meg.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Kapcsolódó dokumentumok:


2018-10-06 21:17