TÁJÉKOZTATÓ-TÉLI REZSICSÖKKENTÉS


TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT HÁZTARTÁSOK EGYSZERI TÁMOGATÁSA

 

 

A Kormány 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására mindösszesen 4 465 440 000 Ft támogatási összeget különített el, mely az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatást biztosít 12 000 Ft összegben.

A támogatást a települési önkormányzatok kapják meg támogató okirat alapján, amely tartalmazza majd a felhasználás és elszámolás részletes feltételeit, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja.

 

A költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével a települési önkormányzatok alakítják ki az alábbi szempontok kötelező alkalmazásával:

 

- csak a 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból

 

- a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli

 

- az érintett háztartások részére 2019. december 15-éig kell biztosítani a tüzelőanyag átvételének lehetőségét

 

- a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti az önkormányzat a vállalkozó részére.

 

 

Fentiekre tekintettel, amennyiben a támogatói okirat kiadásra kerül és a támogatás összege átutalásra kerül Önkormányzatunk részére, a lakosságot értesítjük a további tennivalókról!


2018-11-28 12:49