PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÉDŐNŐI MUNKAKÖRRE


Encsi Területi Egészségügyi Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Encsi Területi Egészségügyi Központ 

Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (GYES ideje alatti helyettesítés)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Kossuth út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

területi-iskolai védőnői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. + területi pótlék, védőnői kieg. díjazás

 

Pályázati feltételek:

§Főiskola, védőnői,

§Alap szintű Stefánia védőnői program,

§büntetlen előélet

  • jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gabura Gáborné munkatárs nyújt, a 06/46/587-395/106-os vagy a 70/455-6575 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§Postai úton, a pályázatnak a Encsi Területi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (3860 Encs, Gagarin u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő.

§Személyesen: dr. Basista Erika intézményvezető, Gabura Gáborné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3860 Encs, Gagarin u. 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézményvezetői döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 18.


2018-12-06 14:26