ÚTRAVALÓ A LÉLEKNEK


Újabb sikeres estet szervezett az Abaúj Polgáraiért Alapítvány és az Encsi Városi Művelődési Központ az Útravaló a léleknek sorozatán belül. Ez alkalommal a vendég Dr. Orosz Atanáz magyar görögkatolikus szerzetes, püspök, egyházi író, a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke volt. 1985-ben szentelték pappá, majd a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként Rómában tanult. Hazatérése után a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet prefektusa és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára, majd rektora lett. 1999-ben szerzetestársával, Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolitával, közösen megalapították Dámócon a Feltámadás kolostort. 2011-ben XVI. Benedek pápa kinevezte a Miskolci apostoli exarchátus püspök-exarchájává, Panium címzetes püspöki székét adományozva számára. 2015. március 20-án Ferenc pápa az exarchátust egyházmegyei rangra emelte, s az így létrehozott Miskolci Egyházmegye első püspökévé Atanáz atyát nevezte ki.

Püspöki jelmondata: „Szeretlek téged, Uram!”

Sokan voltak kíváncsiak a vendégre. Először a szervezők nevében Buchala István önkormányzati képviselő köszöntötte, majd Pacsai János encsi paróchus mutatta be megyés püspök urat.


  


  

  

Köszönjük az előadását!


2019-03-04 09:03