Általános tudnivalók az Európai Parlament választásról


Általános tudnivalók az Európai Parlament választásról

 

Az európai parlament választása 2019. május 26-án lesz!

Az európai parlament magyar tagjaira 2019. május 26-án reggel 6:00 és este 19:00 óra között lehet szavazni.

Hány képviselőt küld Magyarország az Európai Parlamentbe?

Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben. A mandátumuk 5 évre, 2024-ig szól.

Ki szavazhat az EP-választáson?

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójogosult:

 • a magyar állampolgár, ha
  • Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik,
  • Magyarországon él, bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken
  • külföldön él, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, és regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken
 • az Európai Unió más tagállamának állampolgára, ha Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, és kérelme alapján szerepel a névjegyzékben az EP tagjainak választásán

Mikor kap a választópolgár értesítést a szavazóköri névjegyzékbe vételről?

 • Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
 • Ha valamely választópolgár 2019. március 20. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, akkor őt a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével fogja tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

Hol szavazhatok?

 • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak. A szavazókör címét megtalálja az értesítőn, melyet április 5-ig kell megkapnia.
 • Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem a kijelölt szavazókörben, hanem egy másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel élhet. Az átjelentkezési kérelmet március 21-től május 22-én (szerdán) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.
 • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a választás napján Magyarország külképviseletein (nagykövetségein, konzulátusain) is szavazhat. Ilyen kérelmet március 21-től május 17-én (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.

 

Mi a választásra való regisztrálás határideje?

Amennyiben nagykorú magyar állampolgár, rendelkezik magyarországi lakcímmel, nem kell regisztrálnia, automatikusan felkerül a választási névjegyzékbe.

Amennyiben nagykorú magyar állampolgárként nem rendelkezik lakcímmel sem Magyarországon, sem az Európai Unió másik tagországában, de szeretne szavazni az európai parlamenti választásokon, regisztrálnia kell. Ilyen kérelmet május 2-án (csütörtök) 16 óráig lehet benyújtani.

Fontos: amennyiben korábban (a 2014-es vagy a 2018-as országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan) már sikeresen regisztrált a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők névjegyzékébe, akkor nem kell újra regisztrálnia, mert regisztrációja továbbra is érvényes. Ugyanakkor, ha a regisztráció során megadott adatai megváltoztak (például elköltözött), ne felejtse el bejelenteni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált választópolgárok levélben szavazhatnak.

Amennyiben nem magyar állampolgár, de rendelkezik magyarországi lakcímmel, és az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgára, akkor lehetősége van arra, hogy az európai parlamenti választásokon magyar pártlistára szavazzon. Ebben az esetben május 10-én (pénteken) 16 óráig kell a kérelmét benyújtania.

 

Hol kell regisztrálnom, hogy szavazhassak?

Regisztrálni kizárólag az előző kérdésben részletezett két esetben lehetséges személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon.

 

Milyen dokumentumokat kell magammal vinnem a szavazóhelyiségbe?

Személyazonosságot igazoló okmányt (érvényes személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt) és lakcímkártyát.

Postán keresztül leadhatom a szavazatomat?

Levélben kizárólag a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, sikeresen regisztrált választópolgárok szavazhatnak.

 

Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?

·         A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.

·         19 óra után már nem lehet beállni a sorba.

 

Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?

·         A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

o   Braille-írással készült értesítő megküldése,

o   könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

o   Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

o   akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.

·         A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen vagy levélben (levélben a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül is benyújtható)

·         A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

·         A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet.

·         A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

·         Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel

o   egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy

o   fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni,

mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

A mozgóurna iránti kérelmet a

a)     HVI-hez

aa) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16 óráig,

ab) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig,

ac) május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12 óráig,

b)     az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

 

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, (pl: kórházban) átjelentkezéssel szavazhat. A kérelemnek 2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

A HVI – a választópolgár 2019. május 22-én 16 óráig benyújtott átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, s így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni – a választópolgárt felveszi azon településének a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkező választópolgár

 • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16 óráig,
 • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

 

 

ÜGYINTÉZÉS

 

•    Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

 

•    Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek

 


2019-04-01 14:41