ADÓHÁTRALÉKOSOK LISTÁJA


 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény 130.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

 

Encs Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakban közzé teszi a 2018. december 31. nappal fennálló 100 ezer – magánszemélyek esetében 50 ezer – forint összeget elérő vagy azt meghaladó adótartozásokat. Az adótartozás magában foglalja a helyi adó és gépjárműadó tőke összeg mellett az - esedékességtől felszámított - késedelmi pótlékot, valamint a kiszabott bírságokat is.

 

Encs Város Önkormányzati Adóhatósága


2019-08-22 08:00