2015.


1.               Városi Sportközpont nyílászárói egy részének cseréje, központi vizesblokk mosókonyha korszerűsítése a Látvány- csapatsport támogatás (TAO) segítségével. Továbbá Encs Város Önkormányzata támogatásával megvalósult a főbejárathoz vezető aszfaltburkolat cseréje.


2.         A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Trianoni emlékmű avatása.


3.         Csoma József síremlékének felújítása és átadása az Abaújdevecseri Sírkertben. A beruházás eredményeként a Magyarország kulturális örökségéhez tartozó sírhely megújult, kialakításra került egy megemlékező tér.


  

4.         Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előző ciklusban megkezdett két épületének energetikai korszerűsítése - az épület kültéri szigetelése, napkollektorokkal való ellátása - befejeződött. („Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Encs Város Önkormányzat épületein” című pályázat keretében.)

  

5.         Az ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0002 kódszámú, „Az Encsi Területi Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése” című projektben - mely az előző ciklusban indult - az Encsi Területi Egészségügyi Központ (TEK) felújítása, bővítése megvalósult. E projekt két önálló, de egymással szorosan összefüggő részből épült fel.

I. Az Encs, Gagarin út 3. szám alatti épület felújítása, bővítése

Az épület komplex (fizikális és infokommunikációs) akadálymentesítése.

Az épület energiahatékonysági felújítása (elektromos –és fűtési hálózat felújítása valamint a hőszigetelési rendszer kiépítése).

Az épület funkcionális felújítása során önálló épületrészbe került elhelyezésre a röntgenvizsgáló.

Az épület bővítése, amelyben a fizikoterápiás kezeléshez szükséges helyiségek kaptak elhelyezést.

Az épület környezetének felújítása, rendbetétele valamint az akadálymentes megközelítés, bejutás kiépítése.


  

  


II. Eszközbeszerzés

A felújított épületben működtetett szakrendelőkhöz kapcsolódó informatikai -és orvosi eszközök beszerzése.

Röntgengép és a hozzá kapcsolódó szoftver beszerzése valamint a továbbításhoz szükséges informatikai háttér kiépítése

 

6.         A Felső-Csoma kastély energetikai korszerűsítése a KEOP-5.7.0/15-2015-0240 kódszámú, „Encs Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt segítségével valósult meg, amelynek keretében a tetőfödém és pince hőszigetelése valamint a nyílászárók cseréje történt meg.

A felújítás után a Felső-Csoma kastély az abaújdevecseri polgároknak továbbra is közösségi teret biztosít. Ott működik a helyi polgárőr egyesület, a nyugdíjasklub, kulturális rendezvényeket, összejöveteleket tartanak, kiállításokat szerveznek.

   

7.         Abaújdevecserben a régi Nyúlászi Major épületéből emlékház kialakítása és ünnepélyes átadása.


  


8.         „Észak Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című ivóvíz-minőségjavító beruházás, amelynek keretében:

  1. Az Encsi Vízmű (tisztítás technológiájának kiépítése) felújítása és a
  2. Táncsics-Bem–Váci utak ivóvíz vezetékének felújítása valósult meg.

9.         A Belügyminisztérium támogatásával 18 új térfigyelő kamera elhelyezése és átadása (4 db Abaújdevecser, 3 Fügöd, 11 Encs).

A 18 új kamera átadásával már 25 helyen lehet nyomon követni a város és településrészeinek életét, javítva ezzel a lakosság biztonságérzetét és a bűnesetek felderítését.

 

10.       Encs Város Önkormányzata és az Encsi Tankerület jótékonysági labdarúgó tornát rendezett. A torna bevételét 3 encsi beteg gyermek gyógykezelésének segítésére fordították.


  


11.       Encs város polgárainak lapja az Encsi Hírek 2015. 2. számtól színes kiadványként olvasható.

 

12.       A történelmi egyházak polgármesteri keretből való éves támogatásának összege 2015-től a kétszeresére emelkedett.

 

 

Közfoglalkoztatottak száma 244 fő.

Nyári diákmunkások száma 25 fő.


2019-09-25 12:10