2017.


1.               A Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság új épületéhez az önkormányzat által ingyenesen biztosított ingatlanon ünnepélyes alapkőletételre került sor.  


2.               Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde udvarán önkormányzati forrásból és pályázati támogatásból létrehozott korszerű, biztonságos, műfüves „Ovifoci-pálya” átadása.


  

  


3. A Belügyminisztérium támogatásával út, járda és csapadékvíz elvezető felújítások:

 Abaújdevecserben:                Kossuth út

                                               Csoma út

Encsen:                                   Deák út és járda

„Petőfi úti bérházak” melletti út, járda és csapadékvíz elvezető

Kereknap ABC melletti rész aszfaltozása

Városháza beközlekedő út

Táncsics út melletti járdaszakasz

Encsi köztemető hátsó bejáratához vezető út

Fügöd:                                    Nyárfa úton új aszfaltos útszakasz létrehozása

  

4. Emlékmű állítás és avatás Fügödön Thóbiás Gyula tiszteletére


  


5.               106 új parkolóhely kialakítása

Rendőrkapitányság előtt 7db

Városháza és Rendőrkapitányság között 7db

Temetőnél 44db

Deák F. út mentén 8 db

Szent László iskola mellett 8 db

Az encsi Görög Katolikus templom mellett 6 db

Az encsi Református templom előtt 14 db

Fügöd, Görög katolikus kápolna mellett 3 db

Fügöd Thóbiás emlékmű mellett 3 db

Az encsi orvosi rendelőnél 6 db


6.               Encs Város Önkormányzata, a Magyar Kosárlabda Szövetség, a DVTK kosárlabda szakosztálya, az Északi Leány Kosárlabda Sport Klub, a Szerencsi Tankerület összefogásával felújított Encs Városi Sportközpont avatása. A beruházás során a sportcsarnok új tetőhéjazatot, pályaborítást és világítást kapott.

   


7. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával az encsi köztemetőben lévő I. Világháborús emlékmű és kerítésének felújítása, környezetének területrendezése, csapadékvízelvezető rendszer és szikkasztóárok kialakítása valósult meg

   


8.               A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ külső (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet felújítása és szigetelése) és belső (belső nyílászárók cseréje, vizesblokk átalakítása/felújítása, padlóburkolat cseréje, festés/mázolás, központi fűtés korszerűsítése, elektromos hálózat felújítása, tűzvédelmi rendszer és villámvédelem kiépítése) felújítása a Belügyminisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, illetve önkormányzati forrás biztosításával.


9.               Infokommunikációs program indítása, amely segítségével hatvan 65 év feletti idős polgárunk számára biztosítottunk laptop-és internethasználatot személyes segítségnyújtással.

  

10.               Az encsi köztemetőben új temetőkapu állítása, kandeláberek elhelyezése, a „régi temetőhöz” vezető út térkővel való borítása, aszfaltozási munkák.


11.               Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás EFOP-1.4.2-16-2016-00017 kódszámú, „Előre a biztos úton” című pályázata elindult, amelynek segítségével a Közösségi Szolgáltató Házak továbbműködtetése és azokban szolgáltatások biztosítása valósul meg a gyermekszegénység visszaszorításáért, felszámolásáért.

   

Közösségi Szolgáltató Ház, Encs                   Czibere Károly államtitkár látogatása

 

12.               Az Encsi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül sikerült az orvosi ügyelet mintájára a fogorvosi ügyeletet is elindítani Encsen.

 

13.               A Képviselő-testület tagjai hozzájárultak a fügödi református templom részleges felújításához.

 

14.               A városban élő szépkorúak részére a Szeretetnap alkalmával nyújtott utalvány összegét kétszeresére emelte az önkormányzat. Reményeink szerint a jövőben ezt tovább tudjuk emelni.

 

Közfoglalkoztatottak száma 313 fő.

Nyári diákmunkások száma 64 fő.

 


2019-09-25 15:14