2018.


1.              A TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatás Encsen” című pályázat keretben az Encs Május 1 út 1. szám alatt található épület hátsó részének külső és belső felújítására, energetikai korszerűsítésére és az épületben működő minibölcsődék játszóudvarának kialakítására került sor. Továbbá a szociális alapellátásban dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében elektronikus eszközök és bútorok beszerzése is megvalósult.

 

 
2.              A Belügyminisztériumtól elnyert pályázati forrásból (saját forrással kiegészítve) felújításra került a Bercsényi út és a Váci M. út melletti (Szent Anna Római Katolikus és Szent Ősatyák Görög Katolikus templom között) járdaszakasz.

A járdaszakasz felújításánál saját forrás bevonásával kétoldali szegély kiépítésére is sor került.

 

 3.              A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztési beruházások Encs és Méra településen” című pályázat első ütemeként megkezdődött a meglévő encsi belterületi kerékpárút valamint a mellette lévő csapadékvíz elvezető felújítása.

 

  

4.              A Vidékfejlesztési Program keretében kiírásra kerülő, „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése” című elnyert pályázat keretében egy Chery Zoomlion RK-504 típusú traktort, CZTL-270H típusú vonólapot és BHOR 2000 típusú tolólapot szerzett be az önkormányzat.

 

   

5.              A Start közfoglalkoztatási program támogatásával és önkormányzati önerő kiegészítésével beszerzésre került egy Dacia Dokker típusú gépjármű, amely igénybevételével tovább folytatható a közmunkaprogramok színvonalas megvalósítása.

6.             A több projektelem megvalósítását tartalmazó TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008 kódszámú „Zöldváros kialakítása Encsen” című pályázat segítségével kicseréltük a Városi Sportközpont területén található műfüves pálya borítását, illetve megkezdődött az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermének teljeskörű felújítása, energetikai korszerűsítése.

 

 

7.              Az Anyukám Mondta étterem mögötti közterület leaszfaltozása és a leaszfaltozott területen 12 állásos parkolóhely kialakítása.

 

  

8.              Encs Város Önkormányzata 2018. október 6-án kiemelkedő közfoglalkoztatási tevékenységéért „START PLUSZ 2018” Belügyminisztériumi díjazásban részesült. Az elnyert díjból az önkormányzat egy fülkés kistraktort, tolólapot, szárzúzót, talajmarót, pótkocsit, fűnyírót és rotációs kapát szerzett be, hozzájárulva ezzel is a város további fejlődéséhez.

 

 

9.              A közcélú foglalkoztatás keretén belül az abaújdevecseri Felső-Csoma kastély mögötti fás, parkos területen közösségi teret alakítottunk ki, ahol lehetőség van szabadidős és közösségi programok megtartására. (pl: szalonnasütés, bográcsozás stb.)

 

10.              Folytattuk az időskorúak számára elindított infokommunikációs programunkat.

 

11.              Hetvenöt közcélú foglalkoztatott számára, 5 csoportban ingyenes és ösztöndíjjal járó informatikai képzést indítottunk, elvégzését követően tanúsítványt kaptak, amelyet a későbbiekben hasznosítani is tudnak.

 

12.              Több önkormányzati telek értékesítése megtörtént, abból a célból, hogy a helyi kis- és középvállalkozások fejleszthessék tevékenységüket, amelyhez munkahelyteremtés is járul. Ennek során megépült egy új autómosó és gumiszervíz, megnyitott a „Csülök Bár” nevezetű vendéglátóegység.

 

13.              A Penny Market a város „kapujában” megnyitotta új üzletét, amely mind a szolgáltatást, mind a foglalkoztatást tekintve fontos volt számunkra.

 

14.              Folytatódott a parkolóhelyek kialakítása:

-        Munkaügyi Központ mellett (5 férőhelyes)

-        Encsi köztemető mellett (5 férőhelyes)

-        Fügödi tagiskola mellett (5 férőhelyes)

            
         

 15.              Az EFOP-1.8.19-17-2017-00005 kódszámú, „Egészséged Felelősség. Időt áldozz rá!” című pályázati forrásból elindult az Encs Területi Egészségügyi Központban az Encsi Egészség-fejlesztési Iroda (EFI iroda), amely szakemberek segítségével a járás 29 településére nyújt szolgáltatásokat, végez betegségmegelőzési és egészségfejlesztési tevékenyégeket, koordinálja a járás egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.

 16.              A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 kódszámú, „ A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Encs központtal” című projektben elnyert támogatásból az önkormányzat közösségfejlesztést (pl: kulturális programok szervezése, nyugdíjas klubok támogatása, ifjúsági rendezvények segítése) és a közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzést valósít meg.

 17.              2018. június 19-én Szeles András polgármester és dr. Szántó Marianna jegyző által aláírásra került Budapesten a Nemzeti Sportközpontok székhelyén az encsi tanuszoda építéséhez kapcsolódó, az „Ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés”.

 18.              Az Encsi Ipari Park fejlesztésének keretén belül 2018. március 27-én az új varroda alapkőletételére sor került. A Diapolo Magyaország Kft. beruházása munkahelyteremtéssel jár együtt.

 

19.              A Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság épületének 2017-es ünnepélyes alapkőletétele után, 2018 tavaszán az elkészült új épület átadása is megtörtént.

 

 

Közfoglalkoztatottak száma 193 fő.

Nyári diákmunkások száma 86 fő.

 

 

 


2019-10-08 09:47