PÁLYÁZAT - Az Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állása

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. február 15.


A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint az alábbi pályázatot teszi közé:

 

A pályázatot meghirdető szerv: Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A meghirdetett munkahely:

Az Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állása

Képesítés és egyéb feltételek

-szakirányú főiskolai végzettség

-legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

előny: vezetői gyakorlat,

Juttatások (illetmény, pótlék, egyéb)

            -bér Kjt. szerint

            -pótlék Kjt. szerint

A vezetői megbízás kezdete:          2020. augusztus 1.

                            időtartama:         5 év

Pályázat címzése:

- Encs Város Önkormányzata,

3860 Encs, Petőfi út 75.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai, vezetői programot, fejlesztési elképzelését

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

- nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagába betekintést enged az illetékes bizottságoknak

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra,

- nyilatkozat, hogy megválasztása esetén, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 15.

Elbírálás módja és határideje: Kt. döntés a jogszabály szerint,   

2020. június 30.

 


2020-01-10 11:12