PÁLYÁZAT - Az Encs Városi Sportközpont intézményvezetői állása A PÁLYÁZAT VISSZAVONÁSRA KERÜLT!!


A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint az alábbi pályázatot teszi közé:

 

A pályázatot meghirdető szerv:

            Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A meghirdetett munkahely:

Az Encs Városi Sportközpont intézményvezetői állása

Képesítés és egyéb feltételek

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

(testnevelő tanár, sportszervező, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező, rekreációs-menedzser)

- legalább öt éves szakmai gyakorlat (előny sportintézményi vezetői gyakorlat).

Juttatások (illetmény, pótlék, egyéb)

            - bér Kjt. szerint

            - pótlék Kjt. szerint

A vezetői megbízás kezdete: 2020. szeptember 1.

                        időtartama:    5 év

Pályázat címzése:                

- Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai, vezetői programot, fejlesztési elképzelését

- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

- nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagába betekintést enged az illetékes bizottságoknak

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra,

- nyilatkozat, hogy megválasztása esetén, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

Elbírálás módja és határideje:

Kt. döntés a jogszabály szerint

A Képviselő-testület a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja magának.


2020-01-10 11:16