Kereső

Encsi Egészségfejlesztési Iroda


Eseménynaptár

FELHÍVÁS-CIVIL SZERVETEK TÁMOGATÁSA


Encs Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani

azon társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok (közalapítványok),

egyéb szervezetek, civil szerveződések számára,

melyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt helyben ellátandó közfeladatok körében fejtik ki tevékenységüket, illetve

a helyi esélyegyenlőségi, valamint ifjúságpolitikai koncepció kitűzött céljainak megvalósításában vesznek részt a célcsoportok bevonásával.

 A támogatás céljelleggel nyújtható, azt kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.

A támogatási kérelemben kérjük megjelölni a támogatás felhasználásának pontos célját.

A támogatás elsősorban a fenti célokat megvalósító, a város érdekét szolgáló rendezvények szervezésére igényelhető.

 Az elnyert támogatás a megjelölttől eltérő célra, illetve

működési célú kiadásokra, étkezési költségekre nem fordítható.

 Elsősorban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint működő,

cégbíróság által bejegyzett szervezetek jelentkezését várjuk.

 A támogatási összeggel 2020. december 15. napjáig számlával kell elszámolni, amelynek a kérelmező nevére a megjelölt cél megvalósítására irányuló beszerzésekről kell szólnia

(azaz csak a támogatott szervezet nevére kiállított számlával való elszámolást áll módunkban elfogadni). 

Kérelmek benyújtásának

 határideje:

2020. április 15. (szerda) 12.00 óra

 helye:

Encsi Polgármesteri Hivatal titkársági irodája

 módja:

a felhívás mellékletét képező

TÁMOGATÁSI KÉRELEM nyomtatványon,

mely nem módosítható.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a támogatási kérelem benyújtása

nem jelent automatikus támogatást.

A támogatási igények a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülnek kielégítésre.

Kapcsolódó dokumentumok:


2020-03-10 20:25