TRIANON 100

Csütörtökön késő délután, a harangszó elhallgatása után, mely az egész országban felcsendült, Encs Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést tartott.

 


A Himnusz eléneklése után Mikola Gergely polgármester mondott köszöntőt, melyben az összetartás hiányára hívta fel a figyelmet.100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a Párizs melletti Trianon palotában Magyarország képviselői az első világháborút lezáró, máig döbbenetet keltő békeszerződést.  

Ezen alkalomból emlékezik meg a magyarság a trianoni békediktátum aláírásának napjáról. Ezúttal is kultúránk határon átívelő egysége, illetve az anyaországi és a külhoni magyarság kapcsolatainak erősítése a fontos számunkra.


  

Nemzeti hagyományaink meghatározó és szerves része a néptánc. dr. Kiszely István antropológus így fogalmaz:

 „………a magyarság mégis meg tudott őrizni valamit abból a táncművészetből, amelyet Ázsiából hozott, és merőben különbözik Európa minden más táncművészetétől; sajátosan magyar. …….Ha a magyar tánckészség nem öröklődött volna, táncvilágunk talán nyomtalanul eltűnt volna. Egy biztos támasza van a magyar tánckutatóknak: a magyar lélek……. ősi néptánc-művészetünk nem múló divat, hanem nemzeti életünk szerves része, és megmaradásunk egyik záloga.

Ezen gondolatoknak méltó képviselője városunkban a Csikuska Kulturális Egyesület. Krupárné Rakaczki Anna és Maier Reimond vezetésével a Csikuska néptáncegyüttes látványos és színvonalas műsorral emlékezett meg a magyarságot ért tragikus veszteségről. Elsőként az együttes egyik szakmai vezetője, Maier Reimond emlékezett vissza arra, hogy mit jelentett határon túli magyarként megélni a trianoni évfordulót. Erdélyben a románoknak ez a nap ünnep volt, hiszen kaptak egy országot, míg a magyarok ugyanezt elveszítették.


A műsorban végigjárhattuk az elvesztett területeket a táncaikon keresztül.

 „A Kárpát-medence népeinek tánchagyománya s ezen belül a magyar táncok nagyon sokszínűek. […] E hagyaték megmentésére, őrzésére, felélesztésére nagy felelősséggel kell felkészülnünk.    ”-mondta Tímár Sándor, koreográfus. 

Köszönetet mondunk a felkészítőknek, hogy ezt a felelősségteljes feladatot felvállalták.

  

  

  

  

  

Műsoruk végén közös éneklésre és közös táncra hívták meg a szép számú közönséget.


  

Köszönjük, hogy méltóképpen emlékezhettünk.

Csak emlékeztetőül:

A statisztika szerint az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy része is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett. Ezek közül

•       300 ezer került Ausztriához,

•       3,5 millió Csehszlovákiához,

•       5,3 millió Romániához,

•       4,1 millió Jugoszláviához.

Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt.

Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott, ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 20 913 km2-t kapott, Horvátországgal együtt 62 ezret. Csehszlovákia 61 661 km2-t. Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t, Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t kapott.

 

 


2020-06-06 16:38