Utcanév változások - lakossági javaslattételi lehetőség!


Encs városa több település (Encs, Abaújdevecser, Fügöd, Gibárt) egyesülésével jött létre. Továbbra is használta minden község az önálló irányítószámait (Encs-3860, Abaújdevecser-3868, Fügöd-3867) a jobb azonosítás érdekében, hiszen az egyesülés során kialakult településrészeken azonos nevű utcák voltak, vannak.

Az azonos utcanevek a településrészeket megkülönböztető irányítószámok használata folytán az egyesítéskor nem kerültek rendezésre, mert jól megkülönböztethetőek voltak.

 A Magyar Posta Zrt. postatechnológiai okokból a 3867 és 3868 irányítószámot visszavonta. A két településrész irányítószáma Enccsel egyezővé vált: 3860.

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A§-a alapján ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre nem alkalmazható azonos elnevezés.

Mivel az út és utca közterület jelleg között a köztudat nem tesz különbséget, illetve rendszerint keveredik azok használata, így a jogszabályi megfelelőség érdekében elkerülhetetlenné vált az azonos elnevezésű utcák átnevezése.

 Különösen fontos megfelelő megkülönböztetés a tűzoltóság, rendőrség, mentők hívása esetén, ahol a riasztás során a percek is számítanak, életet jelenthetnek!

 A közterület nevének megváltoztatása Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

 Javaslatot tehet a polgármester, a testület bizottsága, képviselője, a város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár. A javaslatokat a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezi.

 Minden javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni, akkor is, ha a bizottság a javaslatot nem támogatja.

 Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést –észrevételezés céljából - 8 napra közzé kell tenni.

A beérkezett észrevételeket a képviselő-testülettel ismertetni kell.

Érintett utcákra javaslat:

Abaújdevecser

- Fő út                                               > Fáy utca

Encs

- Kossuth út                                      > Kossuth sétány,

- Jókai út 18.- 26.számok között         > Jókai köz,

- 864 hrsz-ú névtelen út                     > Szent László út,

- Bélusparti gátőrház                          > Bélusparti gát

Fügöd:

-Petőfi utca                                       > Cinka Panna utca vagy Falu szél vagy

Kenderföld utca (közeli dűlő neve alapján),

-Ady Endre utca                               > Partalja utca (közeli dűlő neve alapján) vagy Templom utca

 

Kérjük javaslataikat, észrevételeiket 2020. július 1. napjáig megküldeni szíveskedjenek emailben (onkormanyzat@encs.hu, muszak@encs.hu), levélben (Encsi Polgármesteri Hivatal, 3860 Encs, Petőfi út 75.), vagy személyesen a hivatalba.

Facebook kommenteket (nem hivatalos forma szerint) nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Encs Város Önkormányzata


2020-06-26 10:38