RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET


Az elmúlt héten tartotta a veszélyhelyzet megszűnése óta első ülését Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyári szünetet megszakítva rendkívüli ülést hívott össze Mikola Gergely polgármester.


Az első napirend az utak felújítására beadandó pályázat volt. A képviselők megszavazták, hogy Encs Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költéségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény kiírására pályázatot nyújt be, amelyhez a szükséges önerőt költségvetése terhére biztosítja.

Egyetértettek egy újabb bölcsődei csoport indításával. Ezzel támogatni kívánják a fiatal családokat, annak lehetőségét, hogy az anyukák visszamehessenek dolgozni.

Hosszabb megfontolást igényelt az utcanevek rendezése. Mint ismeretes, Encs városa több település (Encs, Abaújdevecser, Fügöd, Gibárt) egyesülésével jött létre és továbbra is használta az egyesült községek önálló irányítószámait (Encs-3860, Abaújdevecser-3868, Fügöd-3867) az azonosítás érdekében, hiszen az egyesülés során kialakult településrészeken azonos nevű utcák voltak, vannak. Az azonos utcanevek a településrészeket megkülönböztető irányítószámok használata folytán az egyesítéskor nem kerültek rendezésre, hiszen jól megkülönböztethetőek voltak. A Magyar Posta Zrt postatechnológiai okokból a 3867 és 3868 irányítószámot visszavonta. A két településrész irányítószáma Enccsel egyezővé vált: 3860. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A§-a alapján ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre nem alkalmazható azonos elnevezés. A közterület nevének megváltoztatása Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Javaslatot tehet a polgármester, a testület bizottsága, képviselője, a város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgára. Több fórumon közzétett felhívás alapján számos javaslat érkezett, melyet a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalt és a javaslatait Paul József bizottsági elnök ismertetett a Képviselő-testület felé. Végül csak egy esetben nem született döntés. A Jókai út 18-26 számok közötti szakaszának elnevezése előtt még egyszer kikérik az ott lakók véleményét. A Jókai köz, Márai út és a Salkaházi út között választhatnak.

Eddig is szűkség volt több utca átszámozására, melyben az Encsi Polgármesteri Hivatal igyekszik segíteni a lakosoknak. A közszolgáltatókat megkeresi, így ezzel megkönnyíti az átállást.

Több háziorvosunk érkezett el a nyugdíjkorhatárhoz. Elsőként dr. Janoczkó Erzsébet, most dr. Horváth János jelentette be, hogy nyugdíjba kíván vonulni. Természetesen nem egyik napról a másikra hagyják ott a betegeiket, gondoskodnak az utánpótlásról. Városunk lakói hálásak neki a felelős magatartásukért.

Végezetül kitüntetéseket szavazott meg a Képviselő-testület. Az Akikre büszkék vagyunk, a Pro Urbe kitüntetéseket és a Szent István díjat augusztusban a városi ünnepségen adják át. Szintén akkor kerül az elmaradt városi kitüntetések átadására.

A héten folytatódott a Képviselő-testület utcanevekkel kapcsolatos döntése. Tegnap, hosszas mérlegelés után a lakók javaslatára az utolsó az utcanevet is módosították, melyet szükséges volt.

Elfogadták a települési rendezési terv módosítását, melyet az uszoda, a kerékpárút és az Abaúj Coop fejlesztési tervei miatt volt szükség a változtatásra.

Megszavazták, hogy a Sportparkot a biztonságos megközelítés érdekében zebrával kötik össze a járdával a Baross Gábor úton. Akárhová nem lehet gyalogátkelőt tenni, mert fontos, hogy megvilágított legyen.


Sajnos nagyon bizonytalan a nagyobb zenei rendezvények helyzete, ezért a képviselők egyöntetűen úgy döntöttek, hogy a koncertekre nem köt szerződést az önkormányzat, az augusztus 20-i rendezvényt a tervezett formában nem tartja meg. Az ünnepség 19-én lesz. Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár megszervezi a színházakat és a mozikat továbbra is megszervezi.   A Bogrács csatát még nem vetette el teljesen.

Mikola Gergely polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a piac további ütemét áttervezték. Elindul az óvoda energetikai felújítása. A tervek szerint augusztus első két hetében végzik a belső munkákat, így az intézmény zárva lesz.  

 

 


2020-07-22 21:12