Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

Eseménynaptár

Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás


Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása

Tisztelt Választópolgárok!

 


A Helyi Választási Bizottság 2020. november 08. napjára tűzte kitelepülési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását.


Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.hu oldalon elérhető.

 

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. (a továbbiakban: Ve.) törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják. Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást.


Választási Iroda Hivatali helyiségének elérhetősége és címe:

dr. Szántó Marianna HVI vezető

3860 Encs, Petőfi út 75.  

Tel: 06/46/385-511, 06/46/385-611

Fax: 06/46/385-943

Email: jegyzo@encs.hu, igazgatas@encs.hu


A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:

Bodnár Jánosné – elnök

Szakácsné Bene Ildikó - elnökhelyettes
Fazekas Gyula - tag

 

3860 Encs, Petőfi út 75.

E-mail: hvb@encs.hu

 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2020. október 22. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)


A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

  • személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
  • levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan (www.nvi.hu) a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. (Ve. 91. § (1) )

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján online benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.


Választójog

A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
  • a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
  • e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben megvallja. (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1) a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja)


Választókerület:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település területe egy választókerületet alkot. (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §)


Jelölés:

A jelölő szervezetet a választás kitűzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat. (2011. évi CLXXIX. törvény 58. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2020. október 05. 16.00 óráig kell bejelenteni.

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (2011. évi CLXXIX. törvény 63. §)

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléshez a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 21 fő választópolgár ajánlása szükséges.

 

A szavazáson megválasztható képviselők száma 3 fő.

 

Szavazás:

Az időközi választásra – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek egész településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi választás kivételével – egy külön szavazókört kell kialakítani, amelynek területe az egész települést magában foglalja. (Ve. 330/A § (1))


Az időközi választásra kijelölt szavazókör:

3860 Encs, Vasút utca 11. (Városgazda Kft.)

 

                                                                          dr. Szántó Marianna

                                                                    Helyi Választási Iroda vezetője


2020-09-02 14:41