Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

Eseménynaptár

A Képviselő-testület szeptemberi ülése

Kedden tartotta ülését Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


Elsőként szomorú kötelességüknek tettek eleget a képviselők és a megjelentek. Mikola Gergely polgármester bejelentette, hogy a Képviselő-testület tagja, Kuszkó Sándor elhunyt. Karsai Attila megható szavakkal emlékezett meg képviselőtársáról, kollégájáról, és méltatta érdemeit. Egy perces néma felállással tisztelegtek a jelenlévők az elhunyt Kuszkó Sándor előtt.A napirendek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadták el, majd módosították a 2020. évi költségvetési rendeletet. Tájékoztatót hallgathattak meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Mikola Gergely polgármester köszönetet mondott a munkatársainak, az intézmények vezetőinek és a város vállalkozóinak. Az önkormányzat költségvetését a kialakult helyzetben rendkívül fegyelmezetten hajtotta végre. Az intézmények is megértették, hogy kiemelten takarékosan kell gazdálkodniuk. A város vállalkozói közül sokan támogatásukkal segítették a veszélyhelyzetből adódó többletköltségek kezelését.

  

Az Indítványok, bejelentések napirendek közül a kevés információ miatt lekerült egy előterjesztés a napirendről. A képviselők alapján Encs csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, szavazásával erősítette meg a civil szervezetek támogatásáról hozott döntést.

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde létszámigényének engedélyezése egyértelmű volt, mert a második bölcsődei csoport elindításához szükségesek a gondozónők. Szociális bérlakássá minősítették az egyik szolgálati lakását az önkormányzatnak.

Nem értettek egyet azzal, hogy a Borsodvíz Zrt esetében megemelkedjen az alaptőke. A társaság más módón kívánja megoldani a finanszírozásban kialakult nehézségeit, mely a kevesebb állami támogatás miatt alakult ki.

A könnyebb parkolás érdekében megvásárlásra került az Encs 268 hrsz-ú ingatlan a piac mellett. Így az új parkolóhelyek kialakításával enyhíthet a város a zsúfoltságon.

Egy új beruházás, a Napelemes kiserőmű építésével kapcsolatosan szükséges Encs város rendezési tervmódosításának elindítása. Mivel a beruházók - Photovolt Power Kft, a Solar Volt Kft és a Solar Energy Magyarország Kft- vállalják az ezzel járó plusz költségeket, így a Képviselő-testület ezt megszavazta.

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttek, hogy az Encs, Váci Mihály úti lakosok tiltakozó levele ellenére folytatódik a járda építésének tervezése és kivitelezése.

  

  

Sváb László encsi lakos egy olyan terület megvásárlását kérte, melynek hasznosítását az önkormányzat is tervezete. A könnyebb közlekedés érdekében megnyitná a város a most lezárt részt. Így a területet az önkormányzat nem kívánja eladni.

Újra, immáron negyedszer eladta Gulyás Bertalan encsi lakosnak egy területet, remélve, hogy a régóta húzódó vásárlás végére pont kerül.  

A veszélyhelyzet kialakulása miatt a gazdasági társulásoknak a beszámolót később kellett benyújtani. Így az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése most lett elfogadva.

A képviselők szóbeli előterjesztés alapján döntöttek az iskolakezdési támogatásról. Az egy főre jutó jövedelmet felemelték a gyermeküket egyedül nevelő szülők számára. A határidő módosult, így a kifizetés is későbbre tolódott. A további kérelmeket 2020. október 12-ig tehetik meg.

Végül foglakoztak egy konyhai beszállító kérelmével. Bár az elmúlt éven helyt adtak egy nagyobb áremelésnek, most megoszlottak a vélemények. A kialakult vitában patt helyzet alakult ki, a szállítói kérelemnek nem adtak helyt.


  

  

A közmeghallgatás egybecsengett a Képviselő-testület szándékával. Lehetőség kínálkozik arra, hogy olyan rendeletet alkossanak, amely szabályozza a közösségi magatartást. Ennek hatására lehetőség nyílik azon személyek szankcionálására, akik megsértik az együttélés szabályait.
Végezetül döntöttek a képviselők arról, hogy a kiírásra kerül az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár igazgatói állásáar a pályázat.

 

 


2020-10-01 16:14