dr. Thóbiás Gyula (1892-1952) életrajza


 

Dr Thóbiás Gyula

Jogász, ornitológus

(1892-1952)

Dr Thóbiás Gyula 1892-ben született az Abaúj-Torna vármegyei Felsőláncon, ahol édesapja a református gyülekezet lelkésze volt.

Általános és elemi iskolában szülőhelyén Felsőláncon tanult, amely után Iglón érettségizett. Jogi tanulmányokat Kolozsváron folytatott, ahol 1920.-ban jogi doktorrá avatták.

A Iglói diák évei alatt belépett a Sáros vármegyei Állat, -és Madárvédelmi egyesületben, amelynek nem sokkal később titkára lett, majd színvonalas ornitológiai előadásaival legismertebb tagja. Az elméletét a gyakorlatban is kamatoztathatta, hiszen a hazai gazdasági oktatás két fellegvárában a kassai és a magyaróvári magyar királyi gazdasági akadémiákon az iskolák felkérésére madárvédelmi telepet létesített.

Nagybátyja halála következtében Alsó-Fügödön és Deteken 1921.-ban birtokot (400 hold) és hozzátartozó kúriát (alsófügödi Thóbiás-kastély) örökölt.

Az állatok (kiemelten a madarak) területén végezett kutatómunkájának elismeréseképpen az Országos Állatvédő Egyesület 1922.-ben örökös tiszteletbeli tagjává vállasztotta.

Az Alsó-fügödi birtokán saját költségén 1923.-ban madártani megfigyelő állomást létesített, majd ugyanitt 1925.-ben felállította a Magyar Királyi Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet meteorológiai állomását. A meteorológiai állomás jelentősége abban állt, hogy a Trianoni-békekötés után a megcsonkolt Magyarország legészakibb mérőhelye volt.

A madártani a meteorológiai valamint az azokkal összefüggésben lévő gazdasági megfigyeléseit folyamatosan publikálta szakmai lapokban.

Az Abaúj-Torna vármegye monográfiája - 1931 külön fejezetben foglalkozik dr Thóbiás Gyula Alsó-fügödi mintagazdaságával, ahol a gazdasági akadémiáknak folyamatosan teret biztosított az újfajta eljárások kísérletezéséhez. Példaértékű gazdálkodása miatt megválasztják a Gazdák Biztosító Szövetkezetének elnökségi tagjává.

Beilleszkedve az Alsó-fügödi település lakossága közé a református egyház presbitériumának és a falu vezetőségének a tagja lett. A térségben elsőként indított falusi színjátszást, és megszervezte az önkéntes tűzoltóságot.

Meghatározója volt a hazai madártani életnek, amely elismeréseképpen a Magyar Ornitológusok Szövetsége dísztagjává avatta és kitüntették a Herman Ottó díszéremmel.

A II. Világháború után a központosítás következtében a mintagazdaság felosztásra került, egyedül a meteorológiai állomás maradt meg, amelyet áttelepítettek az iskola udvarára. Dr Thóbiás Gyula megbetegedett, bekerült a Miskolci Kórházba és ott 1951-ben meghalt.

Munkásságának jelentősege: A gazdasági madártan körében végzett munkán túl, a gólya, -és fecskejelölések területén úttörő munkát végzett és megnyitotta az utat a madarak globális megfigyelése területén. A világon elsőként felépítette a fecskék családfájának rendszerét.


2008-06-13 14:42