Településtörténet


 

Encsről röviden

 Látkép

Encs Észak-Magyarországon, a Hernád folyó völgyében, Miskolctól 40 kilométerre fekszik. Abaúj közepében, a Miskolc-Kassa nemzetközi főút felezési pontján helyezkedik el. A térség kulturális, gazdasági, közigazgatási központja. Alapvetően mezőgazdasági jellegű a terület, magas színvonalú gyümölcstermesztése országos hírű.

A város lakóinak száma közel 6800 fő a hozzákapcsolódó településrészekkel (Fügöd, Abaújdevecser) együtt.

 Látkép2

Néhány gondolat történelméről:

Régészeti ásatások szerint emberek laktak a város mai helyén már az őskorban, és azóta is folyamatosan. A honfoglalás és az államalapítás után a terület Újvár megye része lett egy 1219-ből származó írásos emlék alapján.

Aba SámuelBalogh Géza Aba Sámuel szobra 

A történelem viharai, a tatárjárás, a török hódítás, a Habsburg hatalom ellen vívott harcok a városon is végigsöpörtek. A Rákóczi szabadságharc után a kurucokhoz hűséges Encset az átvonuló németek 1706-ban bosszúból felégették. A XVIII. században újjáépítették, a katolikus vallás újjáéledt, Gróf Keglewich Károly Szent József tiszteletére felépítette a ma is álló katolikus templomot.

   Római templom

                                              Szent József templom

Fellendülést az 1860-ban megnyitott Tisza-vidéki vasút hozott, Encs és Forró közös állomást kapott, a környék a vasútvonal révén a fejlődésnek indulhatott. Postahivatal, távíró állomás, takarékpénztár létesült.

Forró-Encs vasútállomás                                                 Vasútállomás

A világháború előtt már kereskedelmi központ, majd a trianoni békeszerződés után Abaúj itt maradt részének közigazgatási központja.

 Abaúj ötödik legnépesebb településévé lépett elő. Bevezették a villanyt, portalanított utakat, emeletes iskolát építettek, megindult az autóbusz közlekedés, gyógyszertárat kapott. Volt járási és helyi orvosa, állatorvosa, szülésznője, csendőrkapitánysága. A fejlődést segítette a telefonvonal. Megtöbbszöröződött a kereskedők és iparosok száma, kialakult egy értelmiségi réteg, mozi is működött.

 A II. világháború után a mezőgazdaságból élő lakosság földet kapott. A meglehetősen szerény ipari háttérrel rendelkező járási székhely tovább fejlődött. Óvoda nyílt, megalakult a termelőszövetkezet. Tüzép, Állami Biztosító és OTP fiók, Tüdőgondozó Intézet, sütőüzem, bankfiók létesült. Felépült az első 12 lakásos bérház, megnyílt a bölcsőde.

 A 60-as években Encs fejlődése felgyorsult. Új mentőállomás, gépjavító üzem, gimnázium, könyvtár, tanácsi székház, állami lakások sora, közművek, kereskedelmi egységek létesültek.

 1962-ben az abaújszántói, az encsi és a szikszói járások egyesítésekor az ország legnagyobb járásának a székhelye lett. 1966-ban a szomszédos Abaújdevecserrel, Fügöddel és Gibárttal községi közös tanácsot hozott létre. Üzembe lépett a BUBIV 10. számú gyáregysége, ABC áruház, óvoda, iskola és számos lakás épült. A várossá nyilvánítás küszöbén gyógyszertárak, diákotthon és sportcsarnok létesült. Encs fejlődő infrastruktúrája, növekvő népessége, kistérségi szerepköre eredményezte, hogy 1984-ben városi rangot kapott.

Régi Szent László Az iskola ma
                    Az alsós iskola

Várossá válása óta újabb iskolaépületekkel bővült, megújult az Abaúj Áruház, a Posta, Rendőrség, Tűzoltóság, Földhivatal.


Abaúj Árúház Laktanya
Abaúj Árúház                           Tűzoltóság

Rendõrkapitányság Többcélú épület 
Rendőrség                              Földhivatal, bérlakások

A Sportcsarnok uszodával bővült,melyet azóta folyamatosan bővít, szépít és korszerűsít a város. Gondozóház létesült.

Sportcsarnok   Uszoda

Sportcsarnok                             Uszoda

Négy templommal gazdagodott a település, a római és görög katolikus, református és evangélikus templomok építészetileg is jellegzetes színfoltjai lettek a településnek.

 Szent Anna                                            Szent Anna templom

Református templom                                           Református templom és parókia

Görög templom                                           Görög Katolikus templom

Evangélikus templom                                            Evangélikus templom

Az infrastruktúra fejlődése töretlen. Megtörtént a város szennyvíz-hálozat bővítése, vezetékes gáz, kábeltévé áll rendelkezésre.

A városban sajnos gondot okoz a lakosság foglalkoztatása. Az 1990-es évek elején a termelőüzemek sora ment tönkre, működésük leállt. A gazdasági recessziót az Agrárcenter és részben az Abaúj Bútoripari Rt. vészelte át. A kereskedelem és szolgáltatás terén az Abaúj Coop nyújt színvonalas ellátást a lakosság részére, de a városba nagyobb kereskedelmi hálózatok is betelepültek.

Lutherm   Üzlet

Anyukám Mondta   Kurek Panzió

Anyukám Mondta étterem             Kurek Panzió   

Emellett a magánvállalkozók száma is egyre jelentősebb. Encs fejlődése körzetközponti szerepéből eredendően folyamatosan nő.

Butiksor    Butiksor2
                                      Butiksor
Sikerült Ipari Parkot létesíteni, melyek fejlesztését pályázati lehetőségekkel valósítja meg a város.
Eudóra   East fruct
Ez kedvező feltételeket kínálhat az itt dolgozó, valamint az ide települni szándékozó vállalkozóknak.

 Óvoda     Óvoda udvar

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde a város egyik sokoldalú intézménye. Feladatköréhez tartozik a gyerekek gondozása pici koruktól az iskola érettségig. A Központi Óvoda mellett tagóvodákba járnak a gyermekek. Így tagóvoda működik Abaújdevecser, Fügöd településrészeken.
Felújított épületben, megyei fenntartásban dolgozik a Szakmai és Szakszolgálat, ahol gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok és fejlesztő pedagógusok segítik az arra rászorulókat Abaúj egész területén.

Két iskola működik. A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is magas színvonalon folytatja az oktatást, ahol művészeti tantárgyak is választhatók, mely zenét, képzőművészetet, színjátszást és néptáncot jelent. Művészeti csoportjaik szép színfoltjai a városi rendezvényeknek. A néhány éve alapított Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a római katolikus egyház fenntartásában működik.

A magas színvonalú oktatás ide vonzza a környék tehetséges diákjait. A két iskolában mintegy 1400 tanuló jár, akikkel közel 100 pedagógus foglalkozik. Jelentős sikereket érnek el mind megyei, mind országos versenyeken. Sport eredményeik is figyelemreméltóak. Utánpótlást jelentenek különösen a labdarúgóknak.

A középfokú oktatást is két intézmény végzi: az Aba Sámuel Szakiskola, valamint a Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A helyben továbbtanulók száma fokozatosan növekszik, elismerve az itt folyó munkát.

Aba Sámuel Szakiskola  Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 

A város egészségügyi ellátása évről-évre magasabb színvonalú. A négy háziorvosi, két gyermekorvosi és két fogorvosi körzet mellett jelentős a szakrendelések száma is. A színvonal javítása érdekében a vállalkozó orvosok új rendelőt építettek saját rőből, ezért legalább területtel segítette az önkormányzat ezt a törekvést.

Orvosi Rendelõ   Bárka rendelõ
                                 Orvosi rendelők

A város sportéletét támogatja és kiszolgálja az a sportkomplexum, mely kezdetben egy sportcsarnokkal indult, majd uszodával, szaunával, színvonalas labdarúgópályákkal, műfüves pályával bővült. A tervek között szerepel lelátók és új öltözők építése.

Az Encs Városi Sport Club számos szakosztállyal rendelkezik: férfi és női labdarúgás, úszás és sakk.

 A város szociális problémáinak a kezelése részben a PAX-Hálózatfejlesztési Gondozási Központ feladata, melynek keretén belül családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális konyha, jelzőrendszeres házigondozás és házi segítségnyújtás működik. Feladatuk a gyermekek, a családok támogatása, az idősek gondozása, a szociális étkeztetés. 2005. januárjában 24 szociális bérlakásba költözhettek be az új lakók. A lakások számának további bővítésére elkészültek a tervek. Megfelelő pályázati lehetőség esetén folytatódhat a program, hiszen erre is igény lenne. A fiatal családoknak ideális az induláshoz.

 PAX  Szoc.konyha
PAX-Hálózatfejlesztő Gondozási Központ   Szociális konyha
                          Szoc.bérlakás
                               Szociális bérlakások

A város kulturális életét az Encsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezi. Ezen belül működik könyvtár, klubok és egyesület.

A Városi Galéria a kiállításai révén az abaúji művészek bemutatkozásának színhelye, de helyet ad országos hírű és külföldi művészek tárlatainak is. Több olyan rendezvénnyel büszkélkedhet, mely hírnevet szerzett Encsneka határon túl is. Így a nyaranként megrendezett alkotótábor, a nemzetközi gitártábor, a művészeti hetek, konferenciák.

Mûvelõdési Központ   Galéria 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár   Galéria 

Jelentős műemlék Abaújdevecserben a Csoma-kastély. Parkja, ami szabadtéri kulturális eseményekről (koncertek, színházi bemutatók stb.) volt nevezetes. Pályázat segítségével próbálja a város felújítani, hogy újra látogatottá tehető legyen.

Csoma-Kastély   Kastély 
                        Csoma kastélyok Abaújdevecserben 

Emellett a már említett római katolikus templom is jelentős értéket képvisel.

 A város mai kialakítása Horváth Zoltán, nemrég elhúnyt főépítész és a műszaki szakembereink tervszerű tudatos munkáját mutatja. Nagyon sok szép, új épületet láthatunk, a fő utca kialakítása is kisvárosi jellegű.

Utcakép   Utcakép2 
    A Petőfi út                           Bem út 

Sok a zöld terület, a város fás, virágos parkjai pihenést biztosítanak az ide látogatóknak. 2001-ben lakossági összefogással, felajánlásokkal, pályázatokkal sikerült kialakítani több parkot, melyeket szobrok díszítenek. Balogh Géza szobrászművész monumentális szobra Aba Sámuelről, térségünk jelentős történelmi személyiségéről a Millenniumi parkban, a Nagy Imréről készült a Petőfi parkban található. A városban sok helyen látható kisebb nagyobb szobrok, többek között II. Rákóczi Ferenc szobra Borsos István helyi szobrász alkotásai.

 Nagy Imre szobra   Rákóczi emlékszobor
Balogh Géza:Nagy Imre             Borsos István: II. Rákóczi Ferenc

Az elkészült városi rendezési tervet, mely fejlődésének jó irányt mutat, folyamatosan aktualizálják.

Sor került a közvilágítás korszerűsítésére, közös beruházásban a várost átszelő utak rekonstrukciójára, útfelújításra.

Az abaúji tájegység régióközponti szerepköre meghatározza Encs fejlődését. Az Országos Területfejlesztési Koncepció az Észak-kelet Magyarországi Régió felzárkóztatását fogalmazza meg, támogatja. A város növekedésével lehet számolni, de már nem nagy arányban.

Ismételten építési telket alakított ki a város a fiatalok számára, biztosítva ezáltal letelepedésüket, a város szakember ellátásának segítését, családjaiknak jobb és korszerűbb otthonteremtését. Természetesen ezeken a helyeken teljes az infrastruktúra és az úthálózat is.

Szükséges lenne a jövőben összefogni a környéken már megalakult termelési érdekképviseleti szerveket abból a célból, hogy az Abaújban megtermelt gyümölcsök hűtése, csomagolása, feldolgozása az Ipari Parkban a legkorszerűbb követelményeknek megfelelően történjen.

A parkolási gondok enyhítése céljából a Petőfi és Rákóczi úti területeken kívül új parkoló helyeket kell létesíteni. A gyermekek, idősek, gyalogosok közlekedésbiztonságát tovább kell javítani. A már megépített jelzőlámparendszer iskolákhoz áthelyezett villogólámpák számát tovább kell bővíteni. Az elmúlt évtizedben kiépített kerékpárúthálózat felújításra szorul, de a felújításnál már olyan korszerű úthálózatot kell kialakítani, mely kapcsolódik az országos rendszerhez, így Zemplén, Abaúj és Csereháti kerékpárutakban kell gondolkodnik. Az úthálózatfejlesztés kapcsolódhat a kulturális, igazgatási, kereskedelmi és városrehabilitációs programokhoz, az uniós pályázatokhoz. 

 A városiasodási folyamatot döntően befolyásolja a belső települési integráció, melynek térszerkezeti, térbeli kereteit a településfejlesztési koncepció teremt meg. Igazi várossá kell válnia, amit a települési rekonstrukciónak és fejlesztésnek kell megalapozni. 

2011-ben pályázat segítségével megújult a piac és a Városháza.
A felújított Városháza és környéke a modern és kulturált ügyintézésre ad lehetőséget az encsi és a környékbeli települések polgárainak. Rendkívül népszerű lett az előtte kialakított park.
Az épület egy emelettel bővült, tágas ügyfélterében kényelmesen intézhetik hivatali ügyiket a térség lakói.Az átalakult közigazgatás következtében helyet kapott a Polgármesteri Hivatal mellett az Encsi Járási Hivatal, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal ügyfélfogadása, a Területi Egészségügyi Központ, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás valamint a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás. 

 Hivatal+piac

A körzetközponti szerepnek megfelelően kialakult egy közigazgatási és kereskedelmi központ a fő utca mentén. Egy vonalra fűzve a szolgáltatásokat segíti, megkönnyíti az emberek vásárlását, ügyintézését. A felújított piac elnyerte a használói tetszését.

Városunk gondozott zöldterületeit 2013-ban a „Virágos Magyarországért” mozgalomban miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták, 2014-ben elnyerte az Arany Rózsa Észak-Magyarországi Régió szakmai díját. A jelentős zöldterület, az esztétikus városképet biztosító virágos szigeteket az idelátogatók is megdicsérik. Sikeresen kapcsolódtunk be, országos elismerést kapva a „Legszebb konyhakert” mozgalomba.

    Petõfi park 

Az intézményes gyermekelhelyezés mellett új formákat keresett a Encs, hogy segítse a gyermekes családok életét. Pályázattal családi napközit létesített, infrastruktúráját egy impozáns beruházással teremtette meg.


   

Az önkormányzat tulajdonába visszakerült volt földhivatali épület régi szárnyában a város részéről kedvező feltételekkel beindulhatott a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató közel 40 embernek munkát adó üzem. Tevékenységük sikerét bizonyítja, hogy nemsokára negyobb helyre költöznek.

Az 2013-ban ünnepségen emlékezett meg Abaújdevecser alapításának 740. évfordulójáról. Ezen alkalomból emlékoszlop és pihenőhely készült. 
    

Elkészült a Kossuth úton lévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása.

   

Korszerűsödött a Gagarin úton már többször bővített járóbeteg szakrendelő.
Mindenki örömére a beruházás végén visszakerülhet a röntgen.

Nagy adósság a ravatalozó épületének esztétikusabbá, szebbé tétele.
Szintén pályázat készült az I világháborús emlékművek, mind az encsi, mind az abaújdevecseri felújítására, környezetének rendbetételére, hogy méltóképpen emlékezhessünk az elesettekre.
 

 


2006-09-13 15:47