Encsi Hírek

Encs város polgárainak lapja. Megjelenik kéthavonta, ingyenesen!


Kiadja: Encs Város Önkormányzata.
Felelős kiadó: Szeles András polgármester.
Főszerkesztő: 
Szerkesztőség: 3860 Encs, Rákóczi u. 9. Tel.: 46/ 587-330

Felügyeleti szerve: Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány


2006-09-13 18:20