KeresőEnergiahatékonyság és a megújuló energiákBEADOTT PÁLYÁZATOK,TERVEZETT FEJLESZTÉSEK
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00017 - Zöld és Klímabarát Encs

A projekt során Encsen és településrészein, összesen 10 olyan akcióterületen szeretnénk fejlesztéseket végezni, amelyek nem voltak érintettek az előző zöld város projektben:

872/1 Petőfi park

- Encs fő utcáján található Petőfi park teljes zöldfelület-megújítás, biológiai aktivitás növelése, a veszélyes fák kivágása és újak telepítése, a lakosság által zöldfelületen használt közlekedő útvonalak kialakítása, a környezetében található szolgáltatások (pl.: cukrászda, önkormányzati galéria, iskola, étterem) használóinak számára kültéri ingyenes kiülési lehetőséget biztosítani. A park megújítása városképet meghatározó módon kell, hogy történjen, 21. századi modern klímasemleges működésként: okos utcabútorok elhelyezése, megújuló energiaforrással működő közvilágítás kialakítása (közbiztonsági szempontból), a területen lehulló csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása, csobogó létrehozása, többszintű növényzet kialakítása, közlekedőfelülettől térben elválasztott zöldfelületek kialakítása

629 hrsz. Váci Mihály út járda

- A város zöldterületeinek megközelítését szolgáló hiányzó közlekedő járdaszakasz kiépítése a 629. hrsz-en. 350 méter hosszú, 1,5 méter széles, aszfaltozott(térköves) járda megépítésével összekötésre kerül a város legtöbb zöldterülete gyalogos, környezetbarát módon. Ezáltal közvetlenül elérhetővé válik a projekten belül megvalósított 550/11, 864, 872/1, 986/4, 1331/4, 1332/67 akcióterületek

4269 hrsz. Abaújdevecser Fitneszpark

- A kéktúra útvonal mentén, két helyi védelem alatt álló kastély és 3-14 éves korosztálynak szóló játszótér között kialakítandó minimum 60, maximum 120 négyzetméter alapterületű multifunkcionális fitneszpark ütéscsillapító burkolattal, utcabútorokkal, illetve zöldfelület kezeléssel, bővítéssel.

160/8 Muskátli utca játszótér

- A Muskátli utca környékéről a legközelebbi közterületi játszótér közúton több, mint 2,5 kilométerre található, miközben a lakókörnyezetben jelentősen nőtt az elmúlt időszakban a gyermekek száma, leginkább a nevelőszülői rendszer által. Az akcióterületen egy 60-150 négyzetméter alapterületű, lezárható modern játszóteret alakítunk ki, 3-14 év közötti korosztály számára használható eszközökkel, ütéscsillapító burkolattal, utcabútorokkal, vízvételi lehetőséggel, zöldfelület-kezeléssel, megújítással.

2183/19 Fügöd játszótér

- Encs-Fügöd településrészen, az adott szegregátum központi területén, focipálya mellett egy 60- 150 négyzetméter alapterületű, lezárható modern játszóteret alakítunk ki, 3-14 év közötti korosztály számára használható eszközökkel, az eszközök számára megfelelő ütéscsillapító burkolattal, utcabútorokkal, vízvételi lehetőséggel. A területen található focipálya megújítása, a környezet zöldfelületének a kezelése, megújítása

1332/67 Petőfi bérházak játszótér

- Encs lakótelepi környezetében nem található ingyenes közterületi játszótér. A lakótelepi környezetben egy 60-150 négyzetméter alapterületű, lezárható modern játszóteret alakítunk ki, 3-14 év közötti korosztály számára használható eszközökkel, az eszközök számára megfelelő ütéscsillapító burkolattal, utcabútorokkal, vízvételi lehetőséggel. A zöldterület közlekedő útvonalainak (gyalogos) megújítása, zöldterület-kezelés, megújítás

1331/4 Városháza park

- Encs közigazgatási központjában található, városháza melletti közterület, park megújítása, megújuló energiaforrásra épülő közvilágítás kiépítése, közlekedő útvonalak megújítása, szobor előkészítések (2 db) elvégzése, utcabútorok elhelyezése, zöldterület-kezelés, megújítás, biológiai aktivitás növelése

986/4 Szolgáltató Ház környezete

- Encs szolgáltatási központjában található önkormányzati tulajdonú zöldterület megújítása, utcabútorok elhelyezése, a lakosok által használt közlekedő útvonalak megújítása, biológiai aktivitás növelése, (veszélyes fák kivágása, újak ültetése)

864 Micropolis (Szent László út) zöldterület

- Encs egyik közlekedési csomópontjában található zöldfelületek megújítása, biológiai aktivitás növelése, lakosság által használt közlekedő útvonalak megújítása, utcabútorok elhelyezése

550/11 Véderdő

- Encs belterületén található, a régi Abaúj Bútorgyár és a lakóövezet között található véderdő megújítása, biológiai aktivitás növelése, céljának megfelelő kialakítása. Emellett lakossági rekreációs lehetőségként utcabútorok elhelyezése, zöldfelület megújítása.

A projekt összköltsége: 249.679.572 Ft

Várható befejezés: a támogatási szerződés aláírását követő 36. hónap.

 

 


TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00011 - Óvodafejlesztés az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. sz. Tagintézményében

 

Régóta feladataink közé tartozik a már több, mint öt éve férőhelyhiánnyal küszködő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Encs-Fügödön működő tagintézményének a fejlesztése, bővítése.

A projekt célja, hogy az óvoda új épületszárnnyal kibővülve, két új csoportszobát, tornatermet, tálalókonyhát, fejlesztő helyiséget, egyéb működéshez szükséges helyiségeket, és egy minimum 500 négyzetméteres játszóudvart alakítsunk ki, illetve jelentős eszközbeszerzésre kerül sor.

Ezáltal az évek óta nem megfelelő körülményeket biztosító közösségi házban működő szükségcsoport egy modern, minden előírásnak megfelelő, a nevelési és integrációs folyamatokat elősegítő, kulturált környezetben folytathassa a működését, illetve a gyermeklétszám növekedésével újabb csoportot tudjunk indítani.

A projekt megvalósulásával - amennyiben nyertes lesz - nem csak a nevelési feladatok infrastruktúrája javul, hanem a településrész lakói végre sok év után visszakaphatják egyetlen közösségi terüket.

A projekt összköltsége: 394.872.158 Ft.

Várható befejezés: a támogatási szerződés aláírását követő 36. hónap.


TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 - Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem

 

A projekt elsődleges célja, hogy a városunkban jelentős mértékben problémát jelentő, az elmúlt években egyre jelentősebb hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék elvezetése, károk nélküli helyben tartása, s klímasemleges felhasználása megtörténhessen.

Az 1. ütemben kijelölt terület éves csapadékvízmennyisége 14400 m3. A területen 1224 méter új nyílt árok létrehozása, 2656 méter nyílt árok korszerűsítése, 180 méter új zárt csapadékelvezető kialakítása, 150 méter zárt csapadékelvezető korszerűsítése, 60 m3 tározó létrehozása a csapadékvíz klímabarát felhasználására (pl. városi növényzet locsolása).

Az első ütemben fejlesztéssel érintett területek:

1. Encs-Ófalu

- Rákóczi út – zárt, csapadékvízelvezető rendszer felújítása

2. Encs- DK-i Városrész

- Muskátli utca - víztelenítő árok felújítása

- Vasút utca - víztelenítő árok létesítése

3. Városközpont

- Petőfi S. u. – 77-85 Bérházak - zárt, csapadékvízelvezető rendszer létesítése

4. Encs-DNy-i Városrész

- Akácos utca - víztelenítő árok felújítása/létesítése

- Széchényi I. utca - víztelenítő árok felújítása

- Radnóti M. utca - víztelenítő árok felújítása

- Mátyás Király utca, Rózsa utca - víztelenítő árok felújítása

- Baross G. utca - víztelenítő árok létesítése

5. Fügöd (szegregátum terület)

- Dankó P. utca - víztelenítő árok felújítása

- Nyárfa utca - víztelenítő árok felújítása

Igényelt támogatás: 248.873.868 Ft

Tervezett határidő: 2024. vége


TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 - Közcélokat szolgáló szabadidős létesítmény fejlesztése Encsen

 

A projekt során barnamezős beruházásként is azonosítható, a hat éve bezárt encsi volt uszoda épületének a fejlesztése a cél.

-teljes energetikai megújítás (megújuló energia felhasználásával)

-tetőszigetelés, a tető felülvilágítóinak cseréje

-homlokzati szigetelés, nyílászáró csere

-elektromos hálózat, gépészet megújítása

-projektarányos akadálymentesítés

-új bejárat, recepció, öltözők, mosdók kialakítása

- a belső tér teljes átalakítása multifunkcionális célra, hogy minden korosztály megtalálja a lehetőségeit: trambulin, játszóház(nem végleges), falmászás, rendezvény és sporttevékenység folytatására használható tér kialakítása (pl: ping-pong, torna, jóga, meccsnézés, 100-150 fős rendezvények; szabadidős tevékenységként billiárd, léghoki, csocsózási lehetőség: ifjúsági szoba, nyugdíjas klubhelyiség, e-sport és VR szoba.

A fejlesztéssel jelentős mértékben elősegíthetjük a város népességmegtartó képességét, non-profit módon működő intézményünk többlábon állásával biztosítjuk hosszútávon az üzemeltetés biztonságát, illetve új igénybevevőket tudunk megszólítani.

Nagyon fontos, hogy a lakosság által kért, és jelzett fejlesztéseket valósítunk meg: az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) kb. 450 helyi lakos töltötte ki, és a legtöbb tevékenység az elején végzett a kutatás során.

Igényelt támogatás: 400.000.000 Ft.

Tervezett határidő: 2024. vége


  

  

  


Újabb lépés Encs fejlesztésére – telkek kialakítása

Encs egyik legnagyobb problémája, hogy nincs olyan önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amely közművesítés után, jó helyen, a lakossági igényeknek megfelelően tudnánk biztosítani újabb lakások, családi házak építésére.

Az önkormányzat évek óta próbál területet vásárolni, ami bizonyos okoknál fogva – általában forráshiány miatt – meghiúsult. A tegnapi napon, 31 társtulajdonost hívtam össze, hogy ezt a problémát feloldjuk, tekintsük át Encs jövőjét, lehetőségeit és állapodjunk meg. Szerencsére segítő kezet nyújtottak felénk, és bebizonyosodott, hogy együtt tényleg adhatunk Encsnek jövőt!

A megbeszélésen megegyeztünk arról, hogy az önkormányzatunk az 1334/4 helyrajzi számú telekből 2 hektár területet vásárol meg, ami a közeljövőben elősegítheti, hogy ne csak infrastrukturális beruházásokban, szolgáltatásokban, hanem lakóövezetekkel is terjeszkedjünk-fejlődjünk. Pár hónap bürokratikus ügymenet, és indulhat a közművesítés, fejlesztés!

Kiemelten köszönöm Kovács Béla úrnak, aki gyorsan és hatékonyan segítette a tulajdonosok és az önkormányzat közötti kapcsolattartást, egyeztetést, és minden tulajdonosnak, aki a döntésével hozzájárul a város fejlesztéséhez!