Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Eseménynaptár

ÉRTÉK 1/4/2017

   Csoma József munkássága


Született: Rásony, 1848.06.27.

Meghalt: Abaújdevecser, 1917.03.01.

Nemesi családból származott, középiskoláját Budapesten, a jogakadémiát, pedig Sárospatakon végezte.

Tudományos munkásságot a régészet, a magyar családtörténet -és heraldika területén folytatott. Kiemelten foglalkozott Abaúj megye őstörténetével (listát állított össze a bronzkori lelőhelykről, feltárta a monaji halom hun-szkíta temetkezését), és a régi sírkövekkel. Tanulmányai az Archaeológiai Értesítőben és Turulban jelentek meg. Az emlékeket nem régészeti, hanem heraldikai és geneaológiai szempontból vizsgálta, amelyben bevonta a pecséttant is.

A családtörténet terén alapkutatásokat hajtott végre, terjedelmes művet írt az Abaúj megyei nemesi családokról.

Tudományos kutatásait a szakma értékelte, a Magyar Tudományos Akadémia 1900. május 4-én felvette levelező tagjai közé, illetve 1905-ben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság másodelnökévé választotta. (A magyar Tudományos Akadémián a Nemzetiségi czimerek tanulmánya című székfoglaló előadása 1900. október 15-én hangzott el.)

1917. március 1-én hunyt el, az abaújdevecseri református temető családi kriptájában került eltemetésre.

Csoma József


2017-06-15 11:07