Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Eseménynaptár

ÉRTÉK 1/5/2017

   Dr Thóbiás Gyula munkássága


Született: Felsőlánc, 1892. július 10.

Meghalt: Miskolc, 1951. május 14.

Vallásos családba született, apja Thóbiás Gyula felsőlánci református lelkipásztor, anyja Halmy Ilona ősi-nemesi származású.

Elemi iskoláit Felsőláncon végezte, ami után Iglóra majd, az Eperjesi Evangélikus Kollégium jogilíceumában tanult. (Jogi doktori címét 1920-ban a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerezte meg.)

1911-től a Magyar Királyi Ornithológiai Intézet tagja volt, és 1916-ban, pedig megkapta az intézet rendes madár megfigyelője címet

Iskolás évei alatt (Eperjes) a Sáros Vármegyei Állat,- és Madárvédő Egyesület titkára volt, és ilyen minőségében a Kassai Magyar Királyi Gazdasági Akadémián valamint a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián madárvédelmi telepet létesített.

1921-ben megörökölte a Thóbiás-család fügödi és deteki birtokait, amelynek következtében beköltözött az alsófügödi kastélyba.

Az Országos Állatvédő Egyesület 1922-ben örökös tiszteletbeli tagjává választotta. Alsófügödi birtokán, saját költségén 1923-ban madártani megfigyelő állomást szervezett valamint 1925-ben felállította a Magyar Királyi Meteorológiai és Földmágnesességi Intézet másod osztályú meteorológiai állomását. Szintén saját költségén 1925-ben elkezdte a fehér gólya, a füsti,- és a parti fecske 10 éves fajta vizsgálatát, majd 1930-ban a szalonka és 1931-ben a varjú fajtavizsgálatokat.

A világon először 1935.-ben elkészítette a fecskék családfa rendszerét, amelyet a X. Nemzetközi Zoológiai Konferencián (német nyelven) tárt a nyilvánosság elé.

Megszervezte (1935.) a Madártani Intézet Baráti Körét, aminek elnökévé választották. A II. Világháború után a kommunisták (kényszer központosítás) a nemzetközileg elismert fügödi mintagazdaságát, ahol a madármegfigyelő -és meteorológiai állomása mellett mezőgazdasági kísérletek folytatott, elvették, feldarabolták és szétosztották.

1951. május 14-én tüdőgyulladásban hunyt el a Miskolci korházban, majd 1951. május 17-én temették el a Baktai református temetőben.


2017-06-15 11:09