Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

Eseménynaptár

TŰZIFA IGÉNY FELMÉRÉS

Encs Város Önkormányzata - 5000 főt meghaladó lakosságszáma miatt - a Belügyminisztérium által kiírt szociális tűzifa pályázaton nem vehet részt.

Az Önkormányzat azonban 2020. évi költségvetése terhére - természetbeni ellátásként - tűzifa támogatást kíván nyújtani, az arra szociálisan rászoruló családok részére, ezért felmérést készít a tűzifával fűtő háztartások, családok számáról.


Az igényfelmérő ívet az önkormányzat által vezetett lakcímnyilvántartás szerinti lakcímenként lehet benyújtani.
Azonos lakcímen élő több család esetén csak egy kérelem nyújtható be!

Az igény benyújtás határideje: 2020. november 20.

Az igényfelmérő leadható:

A nyomtatvány és a csatolandó mellékletekkel kitöltése után az Encsi Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtő dobozban vagy postai úton (Encsi Polgármesteri Hivatal 3860 Encs, Petőfi út 75. címre).

 A nyomtatványhoz kötelezően csatolandó melléklet:

• egy havi jövedelem igazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról a lakcímen együtt élő valamennyi személy vonatkozásában

Rendszeres pénzellátásról szóló igazolásnak minősül a nyugdíjszelvény és a nyugellátás éves összegéről kiállított igazolás, munkáltatói igazolás, vállalkozás esetén havi átlagjövedelemről szóló nyilatkozat az előző évi adóigazolással, tartásdíj megállapításáról szóló bírósági végzés, iskoláztatási támogatásról igazolás (családi pótlék), tartásdíj fizetését igazoló szelvény, nyilatkozat, jövedelemmel nem rendelkezők esetében foglalkoztatás osztály igazolása a regisztrálásról, árvaellátás összegéről igazolás.

 

A kitöltendő nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal portáján beszerezhető, illetve városunk honlapjáról letölthető.

 

Kapcsolódó dokumentumok:


2020-11-06 12:02