Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOKÁlláshirdetés-gyógytornász


Encsi Területi Egészségügyi Központ

az "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló" 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

 

Gyógytornász munkakör betöltésére.

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Encs, Gagarin út 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyógytornász feladatok teljes körű ellátása, önállóan, szakorvos utasítása alapján. Dokumentáció vezetése az orvos informatikai rendszerben.

Illetmény és juttatások: az "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló" 2020. évi C. törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógytornász, gyógytornász-fizioterapeuta
  • Felhasználói szintű számítógépes programok alkalmazása.
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
  • Érvényes működési kártya, MESZK kártya.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.
  • Érvényes erkölcsi bizonyítvány, 2020. évi C. törvény 2.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
  • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dienes Csaba Emil intézményvezető orvos nyújt, a 06-20/497 9232 -es telefonszámon hétköznap 14:00-16:00 óra között

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban rögzített időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot is, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak az Encsi Területi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével (3860 Encs, Gagarin út 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Gyógytornász pályázat

• Elektronikus úton Encsi Területi Egészségügyi Központ részére a dienes.tek@gmail.com és a tek.encs@gmail.com e-mail címekre

• Személyesen: Encsi Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin út 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Encsi Területi Egészségügyi Központ honlapja: www.etek.hu
  • Encs Város Hivatalos Weboldala: www.encs.hu

 

Foglalkoztatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatás a közalkalmazotti törvény helyett az Egészségügyi Szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint történik.

 


2021-05-06 10:29