Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB
Eseménynaptár

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetői állás pályázata


A Képviselő-testület a 39/2020. EMMI rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Pályázatot meghirdető szerv:         Encs Város Képviselő-testülete

Meghirdetett munkahely:  
             
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetői állás

Képesítés, egyéb feltételek:          

-szakirányú felsőfokú végzettség     vagy

- nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

-5 év szakmai gyakorlat

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés

-előny: vezetői gyakorlat.

Vezetői megbízás

-        foglakoztatás jellege: teljes munkaidő, határozott idejű

-        jogviszonya:              Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

-        időtartama:               5 év

-        kezdete:                    2022. február 01.

-        javadalmazása:         430.000.-

A pályázat címezése:         Encs Város Önkormányzata, 3860 Encs Petőfi út 75.

A pályázathoz csatolni kell:           

- szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelés;

- szakmai önéletrajz;

- képesítést és szakmai gyakorlatot bizonyító okiratok.

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagába betekintést enged az illetékes bizottságoknak

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra,

- nyilatkozat, hogy megválasztása esetén, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 02.

Elbírálás módja és határideje: Kt. döntés a jogszabály szerint,

Megbízza a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

 


2021-10-04 13:21