KeresőVÁROSMARKETING DÍJENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK


Kéményseprő szolgáltatás


A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása érdekében tájékoztatja a lakosságot, hogy Encsen a társasházi sormunka elvégzésének tervezett ideje:

 

2022. január1. és 2022. március 31. között

 

Tájékoztatják továbbá a lakosokat, hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

weboldalon elérhető

 

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ

IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET


2022-01-05 20:08