Kereső
ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK


Lakossági közlemény


Tisztelt Encsiek!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Encs Város Önkormányzata a 314/2012. (XI.8) kormányrendelet szakmai-tartalmi követelményei alapján elkészítette a 2021-2027-es időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumát.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egy olyan középtávú időszakot, 7 évet felölelő, városfejlesztési dokumentum, amely célja, hogy Encsen a területi alapú, területi szemléletű tervezés megvalósítása, a települési fejlesztési célok, prioritások, intézkedések és programok rögzítése.

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet” hatályos előírásai alapján véleményezésre bocsájtjuk Encs Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumok partnerségi egyeztetésre készített tervezetét. A dokumentumok alább letölthetőek.

Észrevételüket postai úton az Encsi Polgármesteri Hivatal (3860 Encs Petőfi út 75.) címére, elektronikus úton a strategia@encs.hu e-mail címre várjuk.

 

A véleményezésre rendelkezésre álló időszak: 2022.április 21 – május 12.

  

                                                                                                                     Mikola Gergely

                                                                                                                      polgármester

 


2022-04-21 14:36