Kereső

Eseménynaptár

FELHÍVÁS - Civil szervezetek

Encs Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani

azon társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok (közalapítványok),

egyéb szervezetek, civil szerveződések számára.

Kérelmek benyújtásának

határideje:

2022. május 16. napjától 

2022. június 15. napjáig

 


Encs Város Önkormányzata támogatást kíván nyújtani

azon társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok (közalapítványok),

egyéb szervezetek, civil szerveződések számára.

melyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt helyben ellátandó közfeladatok körében fejtik ki tevékenységüket,

illetve

a helyi esélyegyenlőségi, valamint ifjúságpolitikai koncepció kitűzött céljainak megvalósításában vesznek részt a célcsoportok bevonásával.

 A támogatás céljelleggel nyújtható, azt kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott

célra használhatja fel a támogatásban részesülő.

A támogatási kérelemben kérjük megjelölni a támogatás felhasználásának pontos célját.

A támogatás elsősorban a fenti célokat megvalósító, a város érdekét szolgáló

rendezvények szervezésére igényelhető.

 Az elnyert támogatás a megjelölttől eltérő célra, illetve

működési célú kiadásokra, étkezési költségekre nem fordítható.

 

Elsősorban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint működő,

cégbíróság által bejegyzett szervezetek jelentkezését várjuk.

 

A támogatási összeggel a támogatási szerződés szerinti időpontig számlával kell elszámolni, amelynek a kérelmező nevére, a megjelölt cél megvalósítására irányuló beszerzésekről kell

szólnia

(azaz csak a támogatott szervezet nevére kiállított számlával való elszámolást áll módunkban

elfogadni).

Kérelmek benyújtásának

 határideje:

2022. május 16. napjától  2022. június 15. napjáig

 helye:

Encsi Polgármesteri Hivatal titkársági irodáján az átvételt igazoltatva személyesen

vagy

ajánlott postai küldeményként Encs Város Önkormányzatának címezve

 módja:

a felhívás mellékletét képező

TÁMOGATÁSI KÉRELEM nyomtatványon, mely nem módosítható,

a csatolandó nyilatkozatokkal.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a támogatási kérelem benyújtása nem jelent automatikus támogatást.

A támogatási igények a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülnek kielégítésre.

 

A támogatási döntés meghozatalára a pályázati időszak lezárultát követő 15 napon belül,

illetve a Képviselő-testület soron következő ülésén kerül sor.

 

Encs, 2022. május 10.

 

Encs Város Önkormányzata

Kapcsolódó dokumentumok:


2022-05-10 18:19