KeresőVÁROSMARKETING DÍJENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK


Szeretetnap és nyugdíjasok támogatásaAz idei évben megtartja Encs Város Önkormányzata a Szeretetnapot és támogatja a nyugdíjasokat.

A korábbi évektől eltérően ezekre most novemberben kerül sor (így az utalványok kiosztása nem csúszik át a következő évre).
Másik változás, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi rendkívüli ülésen arról döntött, hogy a korábbi évekhez képest 2.000 forinttal többet,

6.000 forintos egyszeri támogatást kapnak - utalvány formájában - az arra jogosult nyugdíjasok.

A MEGHÍVÓT AZ ÉRINTETTEK MEGKAPTÁK.


A jogszabályok alapján minden nyugdíjasnak egységesen nem adható már ilyen támogatás, így - ahogy már az utóbbi években is - azok kapnak majd, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- encsi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő személyeknek

- aki a 62. életévét betöltötte és részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátást (saját jogú öregségi nyugdíj, e mellett folyósított özvegyi nyugdíj, szolgálati járadék, megváltozott munkaképességűek ellátása) folyósít

- és az ellátás havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, vagyis 199.500 forintot.

 A Szeretetnapi ünnepség
ideje:
2022. november 11-én (pénteken) 10.00 óra
helye:
Encsi Művelődési Központ nagyterme

Kérjük, hogy a személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját hozza magával.

A BUSZOK:

A településrészeken a buszmegállókban történik a felszállás:
9.20 órakor        Abaújdevecserben     
9.30 órakor        Fügödön
9.35 órakor        Encsen:      a Vadvirág és a Május 1. út kereszteződésében lévő buszmegállókból  indul a busz.        

 FONTOS!!

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben személyesen nem tud részt venni az önkormányzat által szervezett ünnepségen, úgy az Ön részére járó vásárlási utalvány átvételére meghatalmazást kell adnia meghatalmazott részére. A meghatalmazás mintát jelen tájékoztató hátoldalán találja meg, melyet szíveskedjen kitölteni és a meghatalmazott hozza magával

Kapcsolódó dokumentumok:


2022-11-08 14:52