Kereső
VÁLTOZIK A HELYI ADÓRENDELET

A helyi adók változásáról
2022. november 30-án Encs Város Képviselő-testülete megalkotta az új helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, amely 2023. január1-jétől érvényes.
Az önkormányzati rendelet elérhető az alábbi linken:

 
 
Az adónemek változtatására, új adók kivetésére az energiaválsággal kapcsolatos működési feltételek biztosítása miatt volt rendkívül fontos, azonban bizonyos adónemek (települési adó, telekadó) csak településfejlesztésre kerülnek felhasználásra.
Az alábbiakban pedig részletesen bemutatom az adófajtákat, a mértékeit, az azokat érintő mentességeket, kedvezményeket.
Építményadó
- Adómentesség:
o Mentes az adó alól az üzleti célt szolgáló építmény, épületrész kivételével a magánszemély tulajdonában álló építmény;
o Mentes az adó alól a mezőgazdasági célra szolgáló telephelyen található épület, épületrész, amely építményadó köteles és a hasznos alapterülete nem éri el az 1000 m2-t
o Mentes az adó alól a magánszemélyek tulajdonában álló garázs
- Az adó mértéke (törvényi maximum: 2190,9 Ft/m2/év):
o 200 m2 alatti kereskedelmi egység esetén 500 Ft/m2/év
o 200-500 m2 közötti kereskedelmi egység esetén 750 Ft/m2/év
o 500 m2 feletti kereskedelmi egység esetén 1000 Ft/m2/év
o hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, egyéb pénzügyi tevékenység, valamint távközlési, és energia ellátó vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 1500 Ft/m2/év
o Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 500 Ft/m2/év
o a reklámhordozók esetén 0 Ft/m2/év
Telekadó
- Adókötelezettség
o Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén, nem lakásépítés céljára szolgáló és építményadó fizetési kötelezettséggel terhelt építménnyel nem rendelkező, vagy az alól mentesített telek (ami építményadó vagy kommunális adó fizetésre kötelezett, az mentesül)
- Adómentesség
o Mentes az adó alól az a telek, amelynek nagysága nem éri el a 100 m2-t
- Az adó mértéke (törvény maximum: 398,3 Ft/m2/év):
o 9999 m2-t meg nem haladó telek esetében 80 Ft/m2/év
o 10.000 m2-t elérő, vagy azt meghaladó nagyságú telek esetében 160 Ft/m2/év
Magánszemélyek kommunális adója
- Adókötelezettség
o Adófizetési kötelezettség terheli az adótörvény 12.§, 18.§, valamint a 24. § szerinti magánszemélyeket
- Adómentesség, adókedvezmény
o Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt szolgáló építmény, építményrész (mert az építményadó köteles)
o Mentes az adó alól az a telek, amely településrendezési terv szerint GKSZ, IP zónában található, és a HÉSZ alapján nem lakóövezeti beépítésre szánt terület
o Mentes az adó alól azon garázs esetében a magánszemély, akit az önkormányzat kötelezett garázs építésre
o Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra használható területrészek, amelyek önálló helyrajzi számon, művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek természeti körülmények miatt
o 70 év feletti egyedül élő magánszemély
o 70 év feletti magánszemélyek, akik két fős háztartásban élnek
o 70 év feletti azon magánszemélyek esetén, akik saját háztartásukban állandó ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozójukat gondozzák, illetve gondnokolják
- Az adó mértéke (törvényi maximum: 33859,6 Ft)
o Adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 9000 Ft/év
o Önálló helyrajzi számon szereplő garázs esetében az adó mértéke 6000 Ft/év
Helyi iparűzési adó
- Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a
Települési termőföld adó
- Adókötelezettség
o Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, erdő, rét, legelő, gyep művelési ágban nyilvántartott földterület, földrészlet
- Az adó alanya:
o Az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa
o Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok
- Az adó alapja:
o A földrészlet ingatlannyilvántartásba bejegyzett területének nagysága
- Az adó mértéke (törvényi maximum nincs meghatározva):
o Szántó művelési ág esetében: 2 Ft/m2/év
o Erdő művelési ág esetében 1,5 Ft/m2/év
o Rét, legelő, gyep esetében 1 Ft/m2/év
- Adókedvezmény:
o Az encsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adóalanyokat 50% kedvezmény illeti meg
o Mentes az adó alól a zártkerti termőföld
11
 
 


2022-12-28 12:41