Kereső


VÁROSMARKETING DÍJ
ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK
GRATULÁLUNK!!

Encs Város Önkormányzata nagy szeretettel és őszinte tisztelettel gratulálMagyar Arany Érdemkereszt kitüntetéséhez Pacsai János protopresbiternek, a Miskolci Egyházmegye Csereháti Esperesi Kerülete esperesének, az Encsi Görögkatolikus Parókia parókusának, aki a kórház- és börtönlelkészi tevékenysége, a szegény sorsú és hátrányos helyzetű családok támogatásában vállalt szerepe, valamint odaadó lelkipásztori szolgálata nagyrabecsüléseként kapta a magasrangú elismerést.

         


 

Számos kitüntetése és elismerése mellett 2021-ben Encs Város Önkormányzata Szent István díjjal ismerte el munkásságát.

Pacsai János 1971. március 2-án született Kazincbarcikán, kisgyermekkorát Rakacán és Gadnán töltötte, a Cserehát szívében harmadik gyermekként. Általános iskolába Gadnán és Felsővadászon járt, majd a helyi Váci Mihály Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a nyíregyházi Hittudományi Főiskolán és Rómában végezte. Nyíregyházán szentelték pappá 1998 augusztusában. A szentelése előtt kötött házasságot Mázik Mónikával, akivel három gyermeket nevelnek és szolgálják és dicsőítik az Urat. Nyíregyházi és sajószentpéteri szolgálati helyei után 2014-től encsi parókusként Fügöd, Abaújdevecser, Forró, Fáj, Méra egyházközségek lelkipásztori feladatait is ellátja. 

Fáradhatatlan lendülettel veteti bele magát a közösségi élet szervezésébe. A nevelőszülői hálózat kiépítésének egyik fő mozgatórugója lett. Lankadást nem tűrő kitartással készítette egymás után a pályázatokat, melyek pozitív elbírálása után számtalan képzést, lelki- és családi napot, koncertet szervezett közösségének. Néhány éve Fügödön az ő irányításával hoztak létre egy közösségi házat és kápolnát. Minden éven zarándoklatot szervez a különböző Mária-kegyhelyekre. Templomában énekkart alapított, térségi hittanversenyeket szervez, szabadidejében focizik a fiatalsággal, s még számtalan közösségi programmal igyekszik megszólítani városunk azon keresztényeit, akik korábban nem jártak rendszeresen az Isten házába. Az összes iskolában, s még Fügödön és Mérán is tart hittanórákat, de fontos kötelességének érzi az idősek lelki gondozását is, a két encsi idősotthonban kéthetente misézik, gyóntat, vígaszt nyújtva a megfáradt embereknek, sok esetben ő adta fel számukra az utolsó kenetet, hogy tiszta lélekkel indulhassanak el Isten országába. Esperesként tíz csereháti parókia gondja, baja nyomja a vállát.


2023-03-16 15:01