Kereső

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

IskolaszerTisztelt Szülők! 

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015. ((II.24.) önkormányzati rendelet 16/C.§ szerinti beiskolázási támogatást nyújt.

Benyújtási határidő:
2023. szeptember 10.


 

A támogatotti körbe azon tanuló tartozik bele, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a bruttó 202.356 Ft-ot (nettó 160.024 Ft), továbbá saját maga, valamint szülője, törvényes képviselője encsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Encsen is él, és tanulói jogviszonyban áll

a) alapfokú oktatási intézményben (általános iskola), illetve

b) érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézményben (gimnázium, szakgimnázium, technikum), valamint

c) a szakközépiskolák (régi szakiskolák, szakképző iskolák) 9. évfolyamán tanul és a 16. életévét a tanév kezdetéig még nem töltötte be.

 A támogatást családonként maximum 3 gyermek után lehet igénybe venni.

 Benyújtási határidő: 2023. szeptember 10.

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakóhely, tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak!

Az igényléshez csatolni szükséges: (kötelezően!)

-          az egy háztartásban élő hozzátartozók július vagy augusztus havi rendszeres pénzellátásról, jövedelméről szóló 1 havi nettó kereset igazolást (vállalkozás esetén havi átlagjövedelemről szóló nyilatkozat és az előző évi adóigazolás)

-          nyugdíj szerű ellátásról nyugdíjszelvény, utalási bizonylat, nyugellátás éves összegéről kiállított igazolás (öregségi, rokkantsági, özvegyi nyugdíj),

-          családi pótlék,

-          árvaellátás,

-          egyedülálló esetén gyermektartásdíjról igazolás/nyilatkozat

-          jövedelemmel nem rendelkezők esetében Encsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya igazolása a regisztrálásról/nyilatkozat

-          15 napnál nem régebbi tanulói jogviszony igazolás  (encsi intézményekben tanulók esetében hivatalból szerezzük be)

A támogatás mértékét - az igénylések számának ismeretében – a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a képviselő-testület állapítja meg.

Tisztelettel: 

Encs Város Önkormányzata

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:


2023-08-29 09:46