Kereső


Energiahatékonyság és a megújuló energiákElhunyt dr. Garancsi László érseki tanácsos, c. prépost, nyugalmazott encsi plébános

Dr. Garancsi László 1995-től 2023-ig szolgálta Encs városát és ezen belül a római katolikus közösséget. Az elmúlt majd három évtizedes tevékenysége megmutatta az itt élő embereknek: ha az alkotó szellem cselekvő erővel párosul, óriási értékeket képes létrehozni.
A szentmisét 2023. szeptember 20-án szerdán 10.30 órakor az encsi Szent Anna templomban mutatják be. Ezt követőenaz encsi temetőben helyezik a sírba az örök élet reményében.


Nehéz és rögös utat kellett végigjárni a gyermekkori családi fészektől a célba érésig, a megszentelt papi élet megéléséig.

1955. április 21-én született Debrecenben, egy olyan családban, amely minden rendszerben hű maradt hitéhez, magyarságához.

Az általános és középfokú iskolák befejezése után édesapja tanácsára Budapesten kezdett el dolgozni a Kőbányai Porcelángyárban. Munka mellett elvégezte a technikumot. Határozott egyéniségének és jó szervezőkészségének köszönhetően már fiatalon művezető lett. Három év civil munka után 1976-ban valósult meg álma, hogy a Jóistennek, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatának áldozza életét. Megkezdte tanulmányait a Hittudományi Főiskolán és 1981-ben szentelték pappá Egerben.

1981-től 1984-ig káplán volt. 1984-ben plébános lett Hollóházán. A Magyar Katolikus Püspöki Kartól több alkalommal is kapott megtisztelő felkéréseket, megszervezte a Szentatya 1991-ben magyarországi látogatására az ajándékozást.

Közben a mai kor embereszményének megfelelően folyamatosan szélesítette látókörét, sokoldalúan képezte magát tovább, tanulmányokat folytatott a Miskolci Egyetem Jogi Karán és 1991-ben szerzett diplomát.

1993-ban kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Kar szakreferensévé.

A sokoldalú és szerteágazó tevékenységének köszönhetően nagy feladatot bíztak rá, amikor 1995. július 1-jén Encsre érkezett, a Szent Anna templom építését kellett továbbfolytatnia, befejeznie.

Ideköltözésétől kezdve vasárnaponként a templom megtelt, s jelentősen megnőtt a ministránsok száma.

Enciklopédikus műveltségét szentbeszédeiben kamatoztatta.

1998 és 2002 között Encs város alpolgármestere volt.

A kitartásának, hitének és a közösség irányításának a gyümölcse volt a Szent József templom és a plébánia külső és belső felújítása, a Szent Anna templom felépítése. Az új templom építése még be sem fejeződött, mikor orgonát, padokat szerzett, s megszervezte a belső freskók elkészítését. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően 1999. szeptember 26-án a templom felszentelése megtörtént.

Plébánosi hivatása első percétől kezdve kiemelten foglalkozott a gyermekek hitéletének elmélyítésével. 2012-ben megalapításra kerül a katolikus iskola. Álma egy olyan iskola volt, amelyben erkölcsi alapú, értékközpontú eredményes nevelési-oktatási munka folyik. A Szent László Katolikus Általános Iskolának egyre növekvő gyermeklétszáma is bizonyítja létjogosultságát. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát nap mint nap nemcsak figyelemmel kísérte, hanem tevékenyen segítette.

Az új Plébánia megépítése az ő feladta volt, amit 2016. augusztus 07-én áldottak meg.

Életpályáját, munkáját a sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemezte.

Elhivatottságát az Egri Főegyházmegyében is elismerik, 2005-ben főesperes, 2006-ban c. prépost lesz.

2015-ben a köztársasági elnöktől a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést és a várostól elsőként a Szent István díjat vehette át. 2018-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PRO COMITATU díjjal ismerte el munkáját.

Betegsége mellett is töretlen hittel szolgálta a város római katolikus közösségét.

2023 júliusában vonult nyugdíjba.

2023. szeptember 12-én Szűz Mária névnapján a Teremtő Isten magához szólította.

Nyugodjon békében!

 

 


2023-09-14 12:47