Kereső
A szociális ellátások összegének változása!


Encsi Járási Hivatala 

T Á J É K O Z T A T Á S A 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot , hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a szociális ellátások összegei az alábbiak szerint változtak 2024. január 1. napjától:


 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA                  2023. évben                             2024. évben

32/B. § (1) bekezdés a) pont                 32 785.-Ft                                34 755.-Ft

35/B. § (1) bekezdés b) pont                 38 555.-Ft                                40 870.-Ft

35/B. § (1) bekezdés c) pont                 52 045.-Ft                                55 170.-Ft

 

32/C. § (1)Az időskorúak járadékának havi összege

A) jövedelemmel nem rendelkező

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a,

    ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-a;

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

(1a) A 2018. évtől az időskorúak járadékának (1) bekezdés szerinti havi összegei a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel (2024. évben 6 %) megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadékának forintban kifejezett havi összegeit a Kormány évente rendeletben meghatározza.

                                                                                  

ÁPOLÁSI DÍJ                                        2023. évben                             2024. évben

a) 100 %-a a 41. § (1) bekezdésben meghatározott esetben

                                                           45 665.-Ft                                48 405.-Ft

b) 180 %-a a kiemelt ápolási díj esetében      
                                                           82 200.-Ft                                87 130.-Ft

c) 150 %-a az emelt összegű ápolási díj esetében     
                                                          68 500.-Ft                                72 610.-Ft

 

A 44. § (1) bekezdés szerint az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg

 

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA     2023. évben                         2024. évben

                                                                        232 000.-Ft                          266 800.-Ft

39/A. § (1) A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben 100 000 forint. A 2019. évet követően a gyermekek otthongondozási díjának havi összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Magyarország költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény értelmében az Szt. 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szt. 39/A. §-a szerinti havi összeg a 2024. évben a 2024. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege, jelen esetben:

Encs, 2024. január 2.

                                                                                Bene-Czeglédi Natália s.k.

                                                                                            hivatalvezető


2024-01-17 13:00