Kereső
Pályázati felhívás- Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde igazgatói állása


A Képviselő-testület a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az alábbi pályázatot teszi közé:

 A pályázatot meghirdető szerv: Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A meghirdetett munkahely:

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde igazgatói állása

3860 Encs, Gagarin út 1.

Ellátandó feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 69. §-a szerint.

Képesítési feltételek:

-szakirányú felsőfokú végzettség

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség

- legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

Egyéb feltételek:
- büntetlen előélet
- magyar állapolgárság

Juttatások (illetmény, pótlék, egyéb)

  -bér és pótlék a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerint

A vezetői megbízás kezdete:         2024. július 1.

                             időtartama:         5 év

Pályázat címzése:

- Encs Város Önkormányzata,

3860 Encs, Petőfi út 75.

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai, vezetői programot, fejlesztési elképzelését,

- a foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételei igazolására szolgáló iratokat másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagába betekintést enged az illetékes bizottságoknak,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra,

- nyilatkozat, hogy megválasztása esetén, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje:

   2024. február 20.

Elbírálás módja és határideje: Képviselő-testület döntése a jogszabály szerint,

                                               2024. június 30.


2024-01-18 15:54