Kereső

Új kérelem nyomtatványok a járási hivatalokban


A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli vagy természetbeni ellátások iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által -e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványokat a kormányzati portálon, emellett – attól függően, hogy az ellátás megállapítása mely hatóság (járási hivatal vagy jegyző) hatáskörébe tartozik – a fővárosi/ vármegyei kormányhivatal, illetve a települési önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A hatályos nyomtatványok módosítása vált szükségessé, melynek elsődleges oka a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról 2023. évi XC. törvény által 2024. március 1-jétől bevezetett huzamos tartózkodási jogosultság jogcím, mely a korábbi letelepedett és bevándorolt jogállás helyébe lép. A formanyomtatványokon emellett az egyes ellátásokat érintő jogszabályváltozások, valamint jogalkalmazóktól érkezett jelzések alapján kisebb pontosítások kerültek átvezetésre.

A módosított formanyomtatványok www.kormany.hu portálon és a www.kormányhivatalok.hu oldalon is megtalálhatók.
Itt is közzétételre kerül az alábbiak szerint:


2024-04-03 15:52