Kereső

PEDAGÓGUSNAP A CSODA-VÁRBAN

Az Encsi Csoda-vár Óvoda és Bölcsőde minden éven kis ünnepséggel emlékezik meg a pedagógusnapról, melynek egyik megható pillanata az, amikor elbúcsúznak a nyugdíjba vonuló dolgozóktól. Pénteken került sor erre az eseményre, ahol 3 óvónőtől, 3 meghatározó személytől búcsúzott a közösség, a város.
        


Galambos Éva a fügödi tagóvoda pedagógusaként elismerő szavakat kapott feletteseitől, a kollégáitól és a szülőktől is. Ebben a nehéz környezetben is tekintélyt és szeretetet tudott szerezni magának.

    

Bodnár Jánosné Erika óvónéni régóta kiemelkedő munkát végzett, újító ötleteivel vitte előre a z óvoda nevelési programját. Tehetségműhelyt vezetett, városi műsorokon vett részt óvodásaival, szívesen tanított óvónő palántákat.

    

Végül, de nem utolsó sorban, búcsúzott az óvoda vezetőjétől, főigazgatójától, Vajkóné Zsíros Emesétől. Hosszan sorolták érdemei az intézmény szakmai elismerését megalapozó és a minőségi munkát tovább vivő, hírnevet szerző, pályázatokat megvalósító tevékenységét. Az egész életen át tartó tanulás számára természetes volt, megkövetelte magától a folytonos megújulást, fejlődést, és munkatársait is erre sarkallta. Pályáját az abaújdevecseri tagóvodában kezdte, így a meglepetés vendégei is onnan jöttek.

  

  

A műsor a leköszönő főigazgató asszony, Vajkóné Zsíros Emese pedagógusnapi köszöntőjével 

kezdődött. Ezt követően dr. Bratu Tamás alpolgármester a város és az önkormányzat jókivánságait, háláját és tiszteletét tolmácsolta az egész éves munkáért.

Majd következett a búcsúztatás. Az óvónők szép éneke és a gyerekek kedves műsora tette változatossá a méltatásokat és beszédeket.

Az értékes és megható pillanatokat sem nélkülöző délután egy kis vendéglátással zárult.


2024-06-13 18:55