Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
2017.11.24 11:00

HIRDETMÉNY

 

Tárgya:          Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről és a településképi rendelet megalkotásáról

 

 

Encs Város Önkormányzatának képviseletében Szeles András polgármester tájékoztatom a város lakosságát, a civil szervezeteit, az érdekképviseleti szerveket,

 illetve a gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, hogy az önkormányzat Képviselő–testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a hirdetmény tárgyában lakossági fórumot tart.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet, illetve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kerül elkészítésre.

 

 

A partnerségi egyeztetés szabályai és a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

  1. Készülő településképi arculati kézikönyvről előzetes tájékoztatás
  2. Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás

 

Lakossági fórum ideje: 2017. 11. 24.    11.00 óra

Helye: Encs, Városháza I. emelet nagyterem

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket 2017. 11. 16 – 2017. 11. 23. között írásban az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodáján leadhatják, vagy a muszak@encs.hu e-mail címre elküldhetik.

 

 

Encs, 2017. november 16.

 

 

 

 

Szeles András

Encs város polgármestere