Kereső

Energetikai korszerűsítés Encsen

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Encsen

Kedvezményezett neve: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt összköltsége: 55 798 229 Ft

Támogatási összeg: 55 798 229 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési határideje: 2021.12.29.

 

Szöveges összefoglaló:

A projekt célja Encs Város Önkormányzat tulajdonában álló – bölcsődei csoportnak is hely adó - óvodaépület energetikai célú felújítása .A fejlesztendő épület címe:  3860 Encs, Gagarin út 1., hrsz: 873.

Az épület funkcióját tekintve megfelel a felhívás 3.4.1.1 pont 3) alpontjában foglalt funkciók közül a k) bekezdésnek, azaz TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciók

A fejlesztéssel érintett épület egy 6396 m2 alapterületű ingatlanon található.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:


2023-08-30 18:31