Kereső

Krízis telefonszám gyermekeket ért sérelem esetén


PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ


Készenléti ügyeletének telefonszáma:


06 30 183 89 65


A telefonszám az intézmény nyitvatartási idején túl hívható, de csak indokolt esetben, krízis esetén
(gyermekbántalmazás, gyermekeket ért jogsérelem esetén).


Valótlan bejelentés:

Szabálysértési törvény 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy
rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.
(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül
a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.


2016-05-03 16:07