Kereső

ÓVODAI BEIRATKOZÁS


Kedves Szülők!

Kérem, hogy figyelmesen olvassák át az idézett jogszabályi előírásokat.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. §  (2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv – Encsi Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Csoda-Vár Óvoda és Bölcsõde


Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Az óvodai, bölcsőde, mini bölcsődei beiratkozás időpontja:

2024. április 22-23. (hétfő-kedd)

8.00-12.00 és 13.00 – 16.00 között.

 
Encsi Gyermeksziget Református Óvoda

2024. április 22-23. (Hétfő-kedd)

8.00 – 16.00 között.


2024-03-20 09:51