Kereső

POLGÁRMESTER
KÖSZÖNTŐ


TOVÁBB

PROGRAMAJÁNLÓ-AUGUSZTUS

Encsi Hulladékudvar


AZ ENCSI HULLADÉKUDVAR LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSAI
 
A lakosság részére lehetőség van elektronikai hulladék, építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia szétválogatva), lomhulladék (bútorok, nagyobb műanyag tárgyak …stb), zöldhulladék, szelektív hulladék, és veszélyes hulladék leadására az encsi hulladékudvarban.
A hulladékudvarban lakossági mennyiségben veszünk át nem veszélyes hulladékokból (építési/bontási hulladék, papír, üveg, műanyag, fólia, zöldhulladék, elektromos és elektronikai hulladék, fém csomagolási hulladék (pl.:konzerv doboz) és lom hulladék negyedévente ingatlanonként 250 kg-ot, míg veszélyes hulladékokból (szárazelem, festék, használt motorolaj, fénycső, izzó, növényvédő szer maradékok…stb) 100 kg-ot évente.
A háztartások és a naptári negyedévek nem vonhatók össze!
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg-és fém csomagolási hulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban.
Felhívom a szíves figyelmüket arra vonatkozóan, hogy az encsi hulladékudvarban az alábbi hulladékok leadására nincs lehetőség:
  • kommunális hulladék
  • autóbontásból származó hulladék
  • azbesztet tartalmazó hulladék (pl.: hullámpala)
Ezúton kérjük, hogy amennyiben igénybe kívánja venni a hulladékudvart, szíveskedjen lakcímkártyát, személyi igazolványt, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak (társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös költség vagy a közös képviselő által kiadott igazolás) a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.
Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvételt a hatályos jogszabályok előírásai értelmében meg kell tagadnunk!

Az encsi hulladékudvar elérhetősége:
3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.
Telefonszám: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Nyitva tartás:
hétfő:                 08:00 - 16:00
kedd:                 08:00 - 20:00
szerda-péntek:  08:00 - 16:002020-01-20 15:17