Kereső

Köszöntő


A trianoni békediktátumáltal történt határmódosítás következtében Abaúj vármegyét kettévágták, központját, Kassát elcsatolták.

Az eltelt 100 év alatt az abaúji tájegységének központi szerepét Encs városa vette át, ami több más mellett kulturális és identitástudat erősítési felelősséggel is jár.

A város nyelvi, szellemi, kulturális, természeti és épített értékeinek megőrzése nagy szerepet játszik a helyi identitástudat erősítésében. Egy térség központjának erősödése természetszerűleg magával vonzza a város, a környék, a térség megerősödését is.


                                                                                                   Sándor Róbert
                                                                                           Értéktár Bizottság elnöke


2022-04-07 09:55