Kereső

Újabb kiváló encsi pedagógustól búcsúzunk!

88 éves korában elhunyt Boczán Lászlóné, nyugdíjas fügödi tanítónő. Az utóbbi 4 és fél évet lányánál töltötte Óbudán, így Óbudai Temetőben lesz a búcsúztatása 2024. február 8-án.

1953-ban végzett a Debreceni Tanítóképzőben. Mivel falun szeretett volna tanítani, Fügödre kérte magát kihelyezésre. Itt töltötte a gyakorló éveit, és 1954-ben kapta meg a tanítói oklevelét. 37 évet töltött ebben a kis iskolában. 1990-ben ment nyugdíjba.


A 60-as években a körzetesítés után az alsó tagozat maradt Fügödön két tanerővel, összevont tanulócsoportokkal, az első és a harmadik osztályokat tanította. Ekkoriban az iskola volt a kulturális élet központja, ifjúsági és felnőtt színjátszó csoportokat vezetett, a gyerekek minden ünnepségen szerepeltek. A 80-as évek végén megindult a fejlődés az iskolában, létrejött a napköziotthon és az óvoda. 1984-ben Boczán Lászlóné tagiskolavezető lett. A 25 éves jubileumra megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet.
Hálás szívvel búcsúzunk tőle!
Köszönjük áldozatos munkáját!
Nyugodjék békében!


2024-01-31 15:11