Kereső

A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

    


                     

A határokon átnyúló Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alap pályázatának keretén belül a Kékfestő-farmer monarchia pályázatFMP-E1901/4.1/072

 

A pályázatot az Európai Unió társfinanszírozta az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

 

A kommunikációs anyag nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját."Projekt címe: KÉKFESTŐ - farmer monarchia –

FMP-E / 1901 / 4.1 / 072

 

 

A program neve: Kisprojektek Alapja a Keleti Régió számára

Prioritási tengely: PO4 A közigazgatási szervek és a határ menti területeken élő személyek határokon átnyúló együttműködésének támogatása

 

A kisprojekt vezető partnerének neve: Szepsi városa

Partner neve: Encs Városi Önkormányzata

Partner neve: Önkormányzati Kulturális Központ

Teljes költségvetés: 48 424,25 €

ERFA-hozzájárulás: 41 160,61 EUR

Társfinanszírozás: 7263,64 euró

 

 

A projekt céljai:

A projekt célja, hogy közös szakmai programokat, csereprogramokat hozzon létre a kultúra területén a közös történelem, a kézműves termelés és a feltáratlan szegmensek kölcsönös befolyása kutatásának hátterében. A projekt célja két ruházati mesterség - tervrajzok és szövés - feltérképezése, dokumentálása és elérhetővé tétele, amelyeknek hagyománya van Moldva nad Bodvou és Encs városokban, és ezáltal felkeltik az egyének és az érdekcsoportok érdeklődését saját identitásuk iránt, mélyebben megismerni, népszerűsíteni és továbbadni a jövő generációinak. E mesterségek szakmai kutatásával nyert tények közül válassza ki azokat a sajátosságokat, amelyekre a márka építhető - mindkét város megkülönböztethetőségének és versenyelőnyének alapjául. Ösztönözze ezen sajátosságok használatát gyermekek, amatőr művészek, kézzel készített alkotók számára, és a tervezőkkel együtt hozzon létre kis tárgysorokat a hagyományos technológia vagy tervek felhasználásával.

 

A projekt tevékenységei:

Szakmai kutatások végrehajtása: Finkei család, kékfestés, abaúji népi mesterségek

Tervrajzok: abaúji szőttes és a kékfestés témában kimenetek előkészítése, megvalósítása és megosztása a két utazó kiállítások tervét

Hagyományok napja Encsen: szakmai konferencia, kézműves és kulturális programok, bemutatók, néptánc, népi ételek

Képzés: kézműves technikák

Túra: a szlovákiai és magyarországi műhelyek felkeresése szepsi és encsi résztvevőkkel

Nemzetközi verseny a kutatások alapján készült ajándéktárgyak és egy helyi márka grafikai tervezésére.

Reprezentatív ajándéktárgy-sorozat készítése, kézi és helyi márkák regisztrálása

 

A projekt magyar nyelvű összefoglalása:

A project célja közös szakmai programok, csereprogramok megvalósítása, a kultúra területén a közös múlt vizsgálatának és a kultúra egymásra hatásának hátterében. Létrejön két mesterség – kékfestés és az abaúji népi mesterségek iránt érdeklődő egyének és közöségek alkotó platformája. A projekt kutatásának egyik területe a kékfestés gyártása az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára 2018. november 11-én került bejegyzésre, mint Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria, Németország közös bejegyzéseként.

A projekt lehetőséget ad részletesebb felkutatására Abaúj térség határmenti területén Szepsi és Encs városok között. Szakmai (kutatás és konferencia), gyakorlati - művelődési (workshop, vándorlás), népszerűsítői- (kiállítás, nemzetközi verseny) kulturális - alkotói (emléktárgyak és márkajegy) eszközök átgondolt kombinációjának segítségével összeköti a térség vonzáskörében elő különböző emberek csoportjait. Mindkét város Szepsi és Encs földrajzi elhelyezkedése, településük méretei, valamint emberi erőforrási révén vezetői szerepet töltenek be a térség fejlesztésében. Megvan minden feltételük a közös együttműködés bővítésére, még ennek az ezidáig ismeretlen és különleges terület feltárásában is, valamint eredményeit kamatoztatni a gazdaság területen is- különösen a foglalkoztatás növelésében.

Együtt egy további partnerrel, a Szepsi Művelődési Központtal rákapcsolódnak már korábbi sikeres pályázatok eredményére, és ezzel egyidejűleg teljesítik a fejlesztési stratégiák trendjét a kultúra és a kreatív gazdaság területén, különösen regionális és határokon átnyúló, valamint nemzeti és európai szinten is.

 

A projekt összefoglalása szlovák nyelven:

Zámerom  projektu je tvorba spoločných odborných programov, výmenných programov v oblasti kultúry na pozadí skúmania spoločnej histórie a vzájomného ovplyvňovania sa kultúr. Projektom sa vytvorí kreatívna platforma skupín a jednotlivcov so záujmom o konkrétne remeselné techniky - výrobu modrotlače a tkáčstvo. Jedna z oblastí skúmania projektu - výroba modrotlače bola 28.11.2018 zapísaná reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO - ako spoločný zápis Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Nemecka. Projekt dáva príleľitos» ju detailnejąie preskúma» v pohraničí medzi mestami Moldava a Encs v Above. Premyslenou kombináciou nástrojov odborných (výskum a konferencia), prakticko- vzdelávacích (workshop a vandrovka), popularizačných (výstava a medzinárodná sú»aľ) a kultúrno-kreatívnych (deň tradícii, suveníry a značka) osloví a spája rozličné skupiny obyvateµov v spádovej oblasti. Obaja partneri mestá Moldava a Encs sú geografickým postavením, veµkos»ou svojich sídiel a µudskými zdrojmi lídrami v rozvoji regiónu a majú vąetky predpoklady roząíri» spoluprácu aj v tejto  doposiaµ neprebádanej a mimoriadne zaujímavej oblasti a posunú» ju ku zúročeniu výsledkov v ekonomickej oblasti - najmä k zvýąeniu zamestnanosti. Spolu s ďaląím partnerom MsKS Moldava tak nadviaľu na výsledky predchádzajúcich úspeąných projektov a zároveň napĺňajú strategické rozvojové trendy v oblasti kultúry a kreatívnej ekonomiky najmä na úrovni regionálnej a cezhraničnej, ale aj národnej a európskej.

https://www.moldava.sk/sk/investicna-vystavba-stranky/modrotlac-dzinsovina-monarchie/

 

Projekt összefoglaló angol nyelven:

Zámerom  projektu je tvorba spoločných odborných programov, výmenných programov v oblasti kultúry na pozadí skúmania spoločnej histórie a vzájomného ovplyvňovania sa kultúr. Projektom sa vytvorí kreatívna platforma skupín a jednotlivcov so záujmom o konkrétne remeselné techniky - výrobu modrotlače a tkáčstvo. Jedna z oblastí skúmania projektu - výroba modrotlače bola 28.11.2018 zapísaná reprezentatívneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO - ako spoločný zápis Slovenska, Maďarska, Česka, Rakúska a Nemecka. Projekt dáva príleľitos» ju detailnejąie preskúma» v pohraničí medzi mestami Moldava a Encs v Above. Premyslenou kombináciou nástrojov odborných (výskum a konferencia), prakticko- vzdelávacích (workshop a vandrovka), popularizačných (výstava a medzinárodná sú»aľ) a kultúrno-kreatívnych (deň tradícii, suveníry a značka) osloví a spája rozličné skupiny obyvateµov v spádovej oblasti. Obaja partneri mestá Moldava a Encs sú geografickým postavením, veµkos»ou svojich sídiel a µudskými zdrojmi lídrami v rozvoji regiónu a majú vąetky predpoklady roząíri» spoluprácu aj v tejto  doposiaµ neprebádanej a mimoriadne zaujímavej oblasti a posunú» ju ku zúročeniu výsledkov v ekonomickej oblasti - najmä k zvýąeniu zamestnanosti. Spolu s ďaląím partnerom MsKS Moldava tak nadviaľu na výsledky predchádzajúcich úspeąných projektov a zároveň napĺňajú strategické rozvojové trendy v oblasti kultúry a kreatívnej ekonomiky najmä na úrovni regionálnej a cezhraničnej, ale aj národnej a európskej.

 MÁSHOL ÍRTÁK:

 
- Globo TV cikk: A kékfestés mestersége
 
- Globo TV videó: A kékfestés mestersége
 
 
- Encsi TV Híradó: 2021.08.31.
 
- Encsi TV külön videó: Kékbe öltöztetve
 


2021-06-07 19:01