Kereső

ENCS VÁROS KITÜNTETETTJEI


„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Kardos Editnek az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítójának.

Encsen él családjával. Általános és középiskolai tanulmányait is városunkban végezte.

Tanítói munkáját 1986-ban kezdte Encsen. Diplomát 1988-ban szerzett Sárospatakon. Tanítói diplomája után testnevelés szakos általános iskolai tanári végzettséget is szerzett. Elhivatott pedagógusként szívügyének tartja a gyermekek személyiségének komplex fejlesztését a nevelő-oktató tevékenységen túl.

Sok-sok kisdiák köszönheti neki, hogy megismerhette az olvasás, írás és számolás rejtelmes világát. Mint osztályfőnök, mindent megtesz a közösségépítés érdekében. Jól kezeli a problémás, illetve a nehéz szociális helyzetben lévő gyermekeket is.

Mindennapi pedagógiai munkáját kiemelkedő lelkiismeretességgel végzi, amit az igényesség és eredményesség jellemez. A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt fontos számára. Sok időt, energiát fektet a versenyfelkészítésekre, melynek köszönhetően tanítványai eredményesen szerepeltek a Bendegúz Nyelvész anyanyelvi tanulmányi verseny megyei döntőjében is. A szavaló- és rajzversenyek állandó résztvevői az általa felkészített diákok, akik szép sikereket érnek el.

Tanítványaival rendszeresen fellép városi rendezvényeken, ünnepségeken.

A rábízott gyerekekkel türelmes, kedves, ugyanakkor következetes. Munkájában megbízható, példamutató, a szülőkkel és kollégáival kapcsolata barátságos.

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Kerekes Sándornak, az Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának.

Kerekes Sándor tanító szakos diplomája megszerzése után tudását Abaúj több településén kamatoztatta. 1988-tól tanít Encsen. Technika tanári, majd számítástechnika tanári diplomát szerzett. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola után megalakulásától a Szent László Katolikus Általános Iskola tantestületének tagja.

Mindig fontosnak tartotta a szakmai megújulást, ezért számos továbbképzésen vett részt, melyen nem csak szaktárgyi tudását fejlesztette, közoktatás vezetői szakvizsgát is szerzett.

Munkáját nagyfokú hivatástudat jellemzi, feladatait mindig lelkiismeretesen, pontosan látja el. Pedagógusi tevékenysége mellett rengeteg plusz feladatot is vállal. Az intézményben ő látja el a számítástechnikával, informatikával kapcsolatos teendőket, működteti az iskola honlapját. A tantestület egyik legaktívabb tagja, akinek a munkájára és segítségére mindig számíthatnak a kollégák.

Osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt megtanítja a diákjait a fegyelmezett, kitartó, odaadó munkára, útjukat nagy szeretettel és lelkesedéssel egyengeti. Nagy gondot fordít a digitális eszközök helyes és biztonságos használatára.

Az általa foglalkoztatott tanulók eredményes versenyzői voltak a Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Informatika verseny, a PC-Kismester Országos Informatikai Verseny, a FIRSTEP Kupa Informatika verseny, az Alföldi Számítástechnika Verseny fordulóinak.

A jövő generációjának oktatásában és nevelésében négy évtizeden át végzett példamutató munkájáért kapja e városi elismerést.

„Encs Város Közoktatásáért” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Vaszilyné Veres Hajnalkának, az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium tanárnőjének.

Vaszilyné Veres Hajnalka a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, majd történelem szakon, kiváló minősítéssel végzett.

Édesanyja tanítónő volt, akire a mai napig példaképként tekint. Az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban végzett, ahol több szavalóversenyen, városi rendezvényen vett részt.

16 éven át Szikszón dolgozott, 2017-től az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban tanít. Mindkét szakját tanítja, mellette a tantestület egyik legaktívabb tagja. A humán munkaközösség vezetőjeként tevékenyen vesz részt az iskola életében is. Hagyományteremtő céllal megyei tehetségkutató szavalóversenyt szervezett, bonyolítja az „Édes anyanyelvünk” verseny házi fordulóját, az emléknapok, megemlékezések műsorait.

 A szavalóversenyek iránti szeretete folyamatos maradt. 2020 márciusának elején egyik halmozottan hátrányos helyzetű diákjával részt vett az országos balladamondó versenyen, Nagykőrösön. Az édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt, minden évben több diákja is indult, a legeredményesebb bekerült a legjobb tíz közé. Egyéb versenyeken is részt vett diákjaival, nagyon szép eredményekkel.

Osztályfőnökként nagy odafigyeléssel terelgeti diákjait, minden tanulóra kiterjed figyelme. Eredményesen alakítja ki az osztályközösség szervezeti kereteit. Mind a szikszói, mind az encsi gimnáziumban több műsort rendezett, és a feladatkörébe tartozik a gimnázium honlapjának a szerkesztése is.
2020-ban megválasztották az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány elnökének. Öten vannak a kuratóriumban, és próbálják segíteni a város kulturális munkáját.

A város életében már középiskolás kora óta részt vesz: ma is konferál, szaval, cikkeket ír a városi újságban. Régóta elnöke a Szent László Általános Iskola szülői munkaközösségének. Ennek keretén belül jótékonysági bálokat és rendezvényeket szervez, és aktívan vesz részt az iskola életében.

Pedagógus hitvallása szerint: „Szép, de egyben nehéz is a pedagóguspálya. Akiben nincs elég motiváció és kitartás, az ne is válassza ezt a pályát. Sajnálom, hogy egyre több fiatal kezdő inkább más utat választ. Máig vallom és hiszem, hogy nemcsak az a jó pedagógus, aki a különféle versenyeken jó eredményeket ér el, hanem akik kihozzák a gyermekekben rejlő tehetséget, és támogatják őket kitűzött céljaikban. Több olyan diákom is van, akinek az érettségi megszerzése volt ez a kitűzött cél. Remélem, a pedagógusok még a közeljövőben visszanyerik megérdemelt tekintélyüket, megbecsülésüket.”

 „Encs Városért a Közösség Szolgálatában” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Polgári Sándornak, az Encsi Rendőrkapitányság munkatársának.

Polgári Sándor rendőr alezredes, az Encsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának megbízott vezetője Encsen érettségizett, majd 1999-ben szerzett felsőfokú szakmai végzettséget. Hivatásos rendőri szolgálatát ekkor kezdte meg az Encsi Rendőrkapitányságon nyomozóként, fővizsgálóként, majd a Bűnügyi Osztály vezetőjeként.

Néhány évig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának főnyomozója volt. Ezt követően vette át a Szikszói Rendőrőrs vezetését. 2020-tól azonban újra Encsen volt szükség munkájára, a Vizsgálati Osztály vezetését bízták rá. Visszatért azonban az első fontos területhez, jelenleg a Bűnügyi Osztályt vezeti.

Vezetői, bűnügyi és vizsgálati szakirányú feladatait magas színvonalon, kitartó lelkesedéssel, széles tapasztalatokkal folytatja. Szakmai múltja mintegy 25 évre tekint vissza, melynek nagy részét Encs város szolgálatában töltötte. Kiváló kapcsolatteremtő képességgel, elemző-értékelő készséggel és ítélőképessel rendelkezik.

Lakossággal való kapcsolattartása jó, segíti a városban történt bűncselekmények eredményes felderítését, a bűncselekmények megelőzésének elősegítését. Szolgálati időn kívül is fogadja az állampolgárok jelzését, sokan magántelefonján hívják, kérnek segítséget.

Sok szállal kötődik városunkhoz, hiszen családjával itt telepedett le, két gyermek büszke édesapja.

Encs Városért a Közösség Szolgálatában” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Tamásné Szepesvári Ibolyának, az Encsi Polgármesteri Hivatal munkatársának.

Tamásné Szepesvári Ibolya általános iskolai tanulmányait Boldogkőváralján, a középiskolát sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolában végezte igazgatás-ügyviteli ágazaton, majd az anyakönyvi szakvizsgát és a közigazgatási alapvizsgát is letette.

Kisebb – a helyi termelőszövetkezetben tett – kitérővel 1983-tól a Boldogkőváraljai Községi Közös Tanács, majd annak jogutódjának dolgozója volt, ahonnan áthelyezéssel 1996-tól a Városi Polgármesteri Hivatal Encs munkatársaként erősíti az igazgatási irodát.

Munkaköri feladatait mindig lelkiismeretesen, pártatlan hozzáértéssel, nagy precizitással, a város mindenkori érdekeit szem előtt tartva végzi.

A szabadidőt is jelentősen igénybe vevő, rendszeres hétvégi munkavégzéssel járó, anyakönyvi igazgatási feladatok mellett ellátja, a kereskedelmi és ipari tevékenységhez és a birtokvédelmi ügyekhez, a szálláshelyekkel, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, valamint a rendezvénytartással kapcsolatos ügyek is. Ezen feladatain túl azonban rendszeresen részt vesz a választási, népszavazási, népszámlálási feladatok ellátásában, lebonyolításában, és tevékenyen segítette a hivatal átállását az ASP rendszer bevezetésére, használatára.

Tamás Józseffel 1986-ban alapított családot. Házasságukból két lányuk született. A család 1993-ban telepedett le Encsen, ahol családi házat építettek maguknak.

Kiváló munkaerő. A feladatai ellátását ellenőrző felettes szervek munkájában hibát nem találnak. Minősítése minden évben kiváló.

Személyéről csak elismeréssel szólhatunk A kitüntetés méltó elismerése a város életében munkaidejét és munkaköri feladatait meghaladóan kifejtett közel 28 éves tevékenységéért

Encs Városért a Közösség Szolgálatában” elnevezésű helyi kitüntetést adományoz 2024. évben Tvergyák Lászlónak, az Encsi Katasztrófavéfdelmi Kirendeltség munkatársának.

Tvergyák László tűzoltó alezredes, az Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka 1994-ben kezdte meg szolgálatát az Encsi Tűzoltóság állományában beosztott tűzoltóként, majd híradó-ügyeletesként. Felsőfokú végzettségének megszerzése után szolgálatparancsnoki beosztásba, majd az Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoki beosztásába került.

Parancsnokként felelősségteljesen irányítja és szervezi a Város és térsége tűzvédelmi feladatait. Részt vesz a gyermekek, a tanulóifjúság tűzvédelmi felkészítésében, oktatásában, a tűzvédelmi vetélkedők, versenyek szervezésében, lebonyolításában. Társadalmi segítőként aktívan kiveszi részét a város sportéleti tevékenységében.

Kiváló munkakapcsolatot ápol a társszervekkel, a város, a tűzoltósághoz tartozó települési önkormányzatok, üzemek, intézmények vezetőivel. Kérelmükre készségesen nyújt segítséget - a szakmai jellegű tevékenység minél magasabb fokú végzése érdekében - a tűz, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tervek kidolgozásához és megvalósításához.

A Helyi Védelmi Bizottság munkáját segítve hozzájárul a terület védelmi igazgatásának szakszerű és eredményes működtetéséhez.

Szakmai munkáját és tevékenységét mindig magas színvonalúan végzi. Kiemelkedő munkáját vezetői több esetben jutalmazással ismerték el.

Nevezett 30 éves szolgálati ideje alatt bizonyította, hogy munkáját mindig legjobb tudása szerint látja el, azt hivatásának tekinti, személyes példamutatásával jó hatással van a beosztottaira.

Szolgálata során számos káreset felszámolásánál bizonyította szakmai felkészültségét, irányító tevékenységét.

Példamutató a hivatástudata, magatartása példaként szolgál a tűzoltóság személyi állománya és minden városlakó számára.

Családjával Encsen él. Felesége is megbecsült tagja közösségünknek.


Encs Város Önkormányzata és a város nevében gratulálunk és köszönetet mondunk a kitüntetetteknek kiemelkedő és áldozatos munkájukért!
2024-03-18 13:43